FSC-trainingen 2019; de nieuwe FSC-standaard in de praktijk

29 april 2019

Nieuwe kennis opdoen, bijpraten en naar buiten voor praktijkvoorbeelden; op 23 en 25 april werden leden die via de Unie van Bosgroepen FSC-gecertificeerd zijn weer op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen. Begin dit jaar is de nieuwe Nederlandse FSC-standaard gepubliceerd. Wat dat inhoudt wat betreft beheer en administratie werd op de twee trainingsdagen, op Landgoed Prattenburg (Rhenen) en bij de Maatschappij van Weldadigheid (Frederiksoord) uitgelegd.

Overgangsjaar 2019

Het jaar 2019 is nog een overgangsjaar. Per juni 2020 dienen de leden volgens de nieuwe standaard te werken.
De voornaamste veranderingen zijn:

  • Het terugdringen van administratieve lasten;
  • Toetsing van de praktische uitvoering van het Bosbeheer;
  • Nieuwe aanpak van de audit.

Verder zijn er wat nieuwe richtlijnen wat betreft de volgende onderwerpen:

  • Voorkomen van bodemverdichting;
  • Strategievorming voor biodiversiteit;
  • Keuze machines en werkmethoden;
  • Strategievorming voor bosverjonging;
  • Verbranding en afvoer van tak- en tophout;
  • Aankoop plantmateriaal;
  • Bestrijding invasieve, uitheemse soorten.

Met het oog op het voorkomen van bodemverdichting, gaf Hencon Forestry, officiële dealer van John Deere harvesters, op beide dagen een presentatie over een nieuwe digitale tool die harvesters en uitrijders helpt bij de optimalisatie van de exploitatie.

Joyce Penninkhof (Probos) vertelt over de aanpak van invasieve exoten binnen een FSC-beheerplan.

Invasieve exoten

Het beheersen van invasieve exoten kreeg nog speciale aandacht tijdens de presentaties, aangezien het ook in de nieuwe FSC-standaard wordt benoemd. Eis 57 binnen de standaard stelt: “Voorkomen dat invasieve, uitheemse soorten negatieve gevolgen krijgen op de beheerdoelstellingen.” Dit kan door ze niet te introduceren, een bestrijdingsstrategie voor bestaande populaties op te stellen, vroegtijdig probleemsoorten te signaleren en haalbare maatregelen te nemen. Daarbij moet rekening worden gehouden met effectiviteit, kosten, negatieve bijeffecten en praktische uitvoerbaarheid.

Presentaties

Hieronder kunt u de presentaties die tijdens de training gebruikt zijn, downloaden en bekijken.

 

De nieuwe FSC-standaard vindt u op de website van FSC Nederland.
De Unie van Bosgroepen werkt momenteel aan een ‘checklist’ voor het nieuwe beheerplan. Wanneer de checklist gereed is, delen we deze uiteraard met onze FSC-leden.

Jacob Kruijer (rechts) geeft uitleg over het ontstaan en het beheer van het Sterrebos.

Rondleiding Prattenburg en Frederiksoord

Na de presentaties was het tijd om naar buiten te gaan; Gerard Koopmans leidde de groep rond op Landgoed Prattenburg, en Jacob Kruijer op Frederiksoord. Allebei trotse beheerders met bijzonder cultuur historisch erfgoed onder hun hoede. Hoe bescherm je de cultuurhistorische elementen binnen een landgoed en hoe kun je dat in een FSC-beheerplan beschrijven? Deze vraag werd aan de hand van praktische voorbeelden besproken. Met de toenemende drukte en invloed van verschillende groepen die gebruik maken van de bossen, was er veel voer voor discussie over de balans tussen beheer, behoud, houtoogst en bijvoorbeeld communicatie met omwonenden en andere partijen.

Zie ook: www.maatschappijvanweldadigheid.nl en www.prattenburg.nl.

Foto boven: Gerard Koopmans vertelt over de cultuurhistorische waarden, zoals oude lanen, op Landgoed Prattenburg. Met informatieborden worden bezoekers op bijzonderheden, maar bijvoorbeeld ook op werkzaamheden gewezen.

labels: , , , ,

gerelateerd