FSC-groepscertificaat 5 jaar verlengd

30 oktober 2017

In juni is de Unie van Bosgroepen door een onafhankelijke certificeerder aan de vijfjaarlijkse heraudit voor FSC onderworpen. Met positief resultaat: het FSC-groepscertificaat is opnieuw voor vijf jaar verlengd.

FSC is een keurmerk voor duurzaam beheerd bos. De Unie van Bosgroepen heeft een groepscertificaat. Via dit groepscertificaat kunnen Bosgroepen-leden zich certificeren. Dat scheelt in de kosten.

Behalve de jaarlijkse audits vindt eens in de vijf jaar een grote heraudit plaats. Dan wordt gekeken of de groepscertificaathouder alles op orde heeft. Ook wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of deelnemers aan de eisen voldoen. De Unie van Bosgroepen en haar deelnemers hebben deze audit afgelopen juni goed doorlopen. Dat betekent dat het FSC-groepscertificaat weer met vijf jaar is verlengd.

77 leden zijn via de FSC-groep van de Unie van Bosgroepen gecertificeerd. Samen bezitten zij 28.591 hectare verantwoord beheerd bos. Lees meer > 

labels:

gerelateerd