Experimenten met steenmeel in volle gang

22 maart 2016

De Bosgroepen zijn in opdracht van de provincie Noord-Brabant begonnen met het testen van steenmeel op de arme, verzuurde bodems van enkele Noord-Brabantse bossen. Steenmeel moet de bodemkwaliteit en daarmee het bodemleven en de biodiversiteit in deze bossen verhogen.

Steenmeel is gemalen steen dat de nutriënten bevat die door uitloging zijn verdwenen (zoals kalium, calcium, mangaan). In tegenstelling tot kalk komen deze nutriënten bij steenmeel langzaam vrij, waardoor de kans op verruiging minimaal is. De experimentele maatregel wordt onderzocht in vier verschillende bossen. Deze week is het steenmeel uitgestrooid op een landgoed nabij Leende. In dit filmpje is te zien hoe dat er aan toe gaat: het is eerst vooral een stoffige aangelegenheid, maar uiteindelijk komt er over het hele perceel een dun laagje steenmeel te liggen. Het steenmeel zal langzaam verweren, waardoor de nutriënten ten goede komen aan de bodem.

Meer informatie en achtergronden over de steenmeelexperimenten leest u hier.

labels: , , , ,

gerelateerd