Publicaties

Artikelen

Wij publiceren regelmatig over projecten en inventarisaties in vakbladen en tijdschriften. Hieronder een greep uit de artikelen die er de afgelopen jaren verschenen

De laan is weg – publicatie over het herstel van de landgoederenzone rondom Beetsterzwaag in het Tijdschrift van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Het mooiste hout onder de hamer – publicatie over de Nederlandse Rondhoutveiling en 1BOOM in Vakblad Natuur Bos Landschap

Passie voor hout – publicatie door columnist Leffert Oldekamp in Boomzorg over de Nederlandse Rondhoutveiling

Fauna-inventarisaties in het Westduinpark en de bosjes van Poot – publicatie in Holland’s Duinen over de resultaten van SNL-monitoring

Samenwerking noodzakelijk voor rendabel beheer – publicatie in Vakblad Natuur Bos Landschap

Beekdalherstel succesvol voor wateropgaven, natuur én boerenbedrijf – publicatie in H2O over de herinrichting van de Hagmolenbeek (Twente)

Boseigenaren als regisseur in landelijk gebied – publicatie in STREEK over de inzet van de Bosgroepen in Beetsterzwaag

SNL-certificering als waarborg voor goed beheer – publicatie in Vakblad Natuur Bos Landschap

BOS4D: op weg naar integratie van tijd, schaal en ontwerp in het bosbeheer – publicatie in o.a.Vakblad Natuur Bos Landschap over het project BOS4D

 

Boeken

Medewerkers van de Bosgroepen werken met enige regelmaat mee aan publicaties over ons werkveld. De boeken zijn voor een groot deel nog steeds leverbaar.

coverVogelkers Het boek Amerikaanse Vogelkers – van bospest tot bosboom belicht de geschiedenis en toekomst van de vogelkers en is tegelijk een handleiding voor beheer. Het laat zien hoe we deze boom een plek kunnen geven in het Europese bosecosysteem. Het boek is geschreven door onze eigen bosecoloog Bart Nyssen, samen met Jan den Ouden (Wageningen Universiteit) en Kris Verheyen (Universiteit Gent).

Te bestellen via www.knnvuitgeverij.nl

coverMiresofslovakia_boekCalcareous mires of Slovakia – Natuurherstel van basenrijk laagveen

m.m.v. André Jansen

Te bestellen via www.knnvuitgeverij.nl

 

coverNatuurherstelNatuurherstel – 20 jaar effectgerichte maatregelen

Onder redactie van de Unie van Bosgroepen

Te bestellen via www.knnvuitgeverij.nl