Even voorstellen: Mirjam Broekmeyer

11 september 2017

Vanaf maandag 18 september zal ik bij de Unie van Bosgroepen de functie van beleidsmedewerker/projectmanager vervullen. Mijn belangrijkste taak in het begin zal het SNL-dossier zijn: de interne aansturing van het proces van subsidieaanvragen en het onderhouden van externe contacten met provincies en beheerders. Daarnaast zal ik mij bezighouden met beleidsontwikkelingen rondom FSC, PAS en natuurwetgeving en waar nodig daarover intern en extern kennis overdragen.

Ik ben hiervoor werkzaam geweest als onderzoeker bij Wageningen Environmental Research, het voormalige Alterra. Opgeleid als bioloog aan de Universiteit van Amsterdam, ben ik daar begin jaren 90 begonnen als projectleider van het programma Bosreservaten in Nederland. In de loop der jaren heb ik mij via de bos- en landschapsecologie gespecialiseerd in de juridische ecologie. De laatste jaren heb ik mij vooral beziggehouden met vraagstukken rondom het Nationaal Natuurnetwerk, de Natura 2000-gebieden en soortenbescherming.

Nu begin ik aan een nieuwe klus, waarbij ik mij verheug om dichter bij de uitvoering van het bos- en natuurbeleid en beheer betrokken te zijn. Ik wil me graag, samen met de andere medewerkers, inzetten voor het duurzaam behoud van de bos- en natuurterreinen van onze leden. Wie weet zien we elkaar op de komende Beheerdersdag!

Vanaf 18 september kunt u Mirjam bereiken via 06-83 305 152 en m.broekmeijer@bosgroepen.nl