Aanpak van stikstof in Nederland centraal in EU-studiereis

23 november 2015

Hoe kunnen we de uitstoot van stikstof uit de intensieve veehouderij, transport en industrie en de negatieve effecten van stikstof op de natuur verminderen? Deze vragen staan centraal tijdens de ‘Dutch Nitrogen Tour’ die van 23 tot en met 25 november plaatsvindt.

Innovatieve voorbeelden
Tijdens de tweedaagse studiereis brengen deelnemers uit verschillende Europese landen een bezoek aan verschillende projecten in de provincies Drenthe en Overijssel. In deze projecten worden innovatieve technieken toegepast die een gunstig effect op de vermindering van stikstofuitstoot hebben. Er zijn ook projecten waarin herstelmaatregelen worden ingezet die de natuur weerbaarder maken tegen een te hoge stikstofbelasting. Deskundigen geven hierbij inzicht in de stikstofproblematiek en laten zien hoe er binnen de uitvoering van het Nederlandse beleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gewerkt wordt aan oplossingen.

Bevorderen samenwerking binnen Europa
De Dutch Nitrogen Tour is een eenmalige studiereis langs verschillende projecten die gericht zijn op vermindering van stikstofuitstoot en temperen van stikstofdepositie in en om Natura 2000-gebieden. Doel is kennis te delen en van elkaars ervaringen te leren als bijdrage aan het beheersen van de stikstofproblematiek binnen Europa. Omdat de Europese Commissie de samenwerking tussen de lidstaten op dit gebied wil bevorderen heeft het ECNC (European Centre for Nature Conservation) opdracht gekregen om verschillende sessies te organiseren, waaronder deze studiereis. Het programma is vooral bedoeld voor beleidsmakers, betrokken sectoren (landbouw, landeigenaren) en beheerders van natuurterreinen. Bosgroepenecoloog André Jansen, vanuit zijn rol in het OBN-kennisnetwerk betrokken bij de PAS, zal op de laatste dag van de tour een presentatie verzorgen over het Bargerveen.

Meer informatie
Bezoek voor meer informatie de website van de Europese Commissie.

Bron: BIJ12.nl

labels: , ,

gerelateerd