Enquête over innovatie voor bosecosysteemdiensten

22 oktober 2019

SINCERE en InnoForEST ontwikkelden een enquête voor Europese landeigenaars en -beheerders over innovatie voor bosecosysteemdiensten. De enquête is een unieke gelegenheid om te begrijpen welke meerwaarde boseigenaars en bosbeheerders kunnen bieden aan de maatschappij, maar ook om beter in te zien waar ondersteuning nodig is.

Bezit of beheert u een bos? Uw bos biedt de maatschappij heel wat voordelen, zoals klimaatadaptatie, waterbuffering, hout of wild. Deze voordelen worden vaak bosecoysteemdiensten genoemd. Sommige ecosysteemdiensten zijn een bron van inkomsten voor landeigenaren, andere niet. Dit onderzoek heeft als doel de volgende vragen voor heel Europa te beantwoorden:

  • Welke ecosysteemdiensten leveren bossen aan boseigenaren en de samenleving?
  • Welke innovaties zijn ontwikkeld om boseigenaren en -beheerders te ondersteunen bij het leveren van ecosysteemdiensten?

U kunt helpen al deze voordelen in kaart te brengen door de vragenlijst in te vullen.
De enquête is een gezamenlijk initiatief van twee Europese Horizon 2020 projecten (SINCERE en InnoForESt).
Alle antwoorden worden anoniem behandeld.

Naar de Enquêtete (deze duurt ongeveer 20 minuten en kan tot 10 november 2019 ingevuld worden).

 

labels: , , , ,

gerelateerd