Eik gewild bij extra online rondhoutveiling

13 juli 2022

Op vrijdag 24 juni gingen 189 kavels onder de virtuele hamer. Door het grote aanbod hout, vooral stormhout, hadden we de mogelijkheid om een extra online veiling te organiseren naast de reguliere rondhoutveiling in februari. Via een online biedsysteem werden de verschillende kavels aangeboden. De kavels waren in de weken voorafgaand aan de veiling weer te bezichtigen op de rolbaan bij Schaarsbergen.

Het online bieden startte al vóór 24 juni; zo konden deelnemers bijvoorbeeld al een bodemprijs en maximale prijs in het systeem invoeren. Uiteindelijk zijn op de sluitingsdag 167 kavels (86%) verkocht, aan 25 verschillende kopers.

Hoogste prijs voor zomereik

De hoogste prijs werd betaald voor een zomereik van landgoed Hof te Dieren (St. Twickel). Deze bracht ruim € 1.500 per kuub op. Ook een eik van landgoed Middachten bracht bijna € 1.500 per kuub (m3) op. Een zwarte noot ging weg voor ruim € 800 per kuub. Een es van Kasteel de Haar ging weg voor ruim € 350 per kuub.
De gemiddelde opbrengst van eik lag bij deze online veiling heel hoog. De acacia deed het zichtbaar minder en ook de opbrengst van Amerikaanse eik was niet spectaculair hoog.
Er bleven helaas ook wat kavels eik liggen, net zoals soorten als zwarte els en plataan. De kavels eik zijn na de veiling alsnog allemaal verkocht. De overige niet-verkochte kavels laten we zelf tot platen en planken verzagen, die we later dit jaar zullen aanbieden.

Projectleider Pieter Westerhof: “Het was een uitdaging, deze extra veiling, ook qua tijdsinvestering en logistiek. Over het algemeen zijn we tevreden met het resultaat en is zo’n extra online veiling zeker voor herhaling vatbaar. Er waren ook inbrengers die op hogere prijzen hadden gehoopt. Je kunt helaas niet voorspellen wat het hout doet op zo’n veiling. Het is afhankelijk van de vraag, van het aanbod en van de concurrerende kavels. Begin volgend jaar organiseren we in ieder geval weer een reguliere Rondhoutveiling, op zaterdag 25 februari 2023.”

Over de Nederlandse Rondhoutveiling

Elk jaar organiseren de Bosgroepen op de laatste zaterdag van februari de Nederlandse Rondhoutveiling. Op deze voor Nederland unieke veiling worden de mooiste boomstammen uit bos en plantsoen per opbod verkocht. Het gaat om rondhout van bovengemiddelde kwaliteit dat wordt gebruikt voor bijzondere en duurzame toepassingen (meubelhout, restauraties, vloeren, kunstvoorwerpen, fijnhout etc.). Met deze veiling willen we aandacht vragen voor het Nederlandse kwaliteitshout. De boseigenaar krijgt via de veiling een goede prijs voor zijn/haar kwaliteitshout en de afnemers hebben keuze uit de mooiste kavels voor duurzame bestemmingen. De eindproducten gaan doorgaans nog generaties mee, waarbij ook de opgevangen CO2 opgeslagen blijft in het hout.

Foto: kavel 142, de eik met de hoogste opbrengst per kuub

Dit voorjaar hebben de Bosgroepen ook geholpen bij het opzetten van een houtveiling voor de gemeente Amsterdam. Met de jarenlange ervaring konden verschillende medewerkers van Bosgroep Midden Nederland bijdragen aan onder andere het organiseren van de veiling en het inmeten van de kavels.

labels: , , ,

gerelateerd