Een nieuwe landschapseconomie voor Beetsterzwaag

1 december 2014

De Bosgroepen werken samen met de landgoedeigenaren in Beetsterzwaag aan nieuwe economische ontwikkelmogelijkheden voor de landgoederenzone van Beetsterzwaag. Op 7 november vond de aftrap plaats van het project Landgoedmodel Beetsterzwaag, samenwerken voor een nieuwe landschapseconomie. Om inspiratie op te doen, bezocht een brede delegatie uit Friesland een aantal landgoederen in Gelderland.

Lusten en lasten niet in balans
De eigenaren van landgoederen in Beetsterzwaag werken al een tijd samen aan behoud van het unieke landgoederenlandschap, in het samenwerkingsverband De Opsterlandse Groene Parels. Ondanks dat de landgoederen zorgen voor een verhoogde economische waarde van het gebied, zit het onderhoud (=behoud) op dit moment in de knel. De lusten en lasten die landgoederen opleveren zijn namelijk niet evenwichtig verdeeld. In het project Landgoedmodel Beetsterzwaag wordt onderzocht hoe een evenwichtige landschapseconomie er uit zou moeten zien. Het doel is om uiteindelijk een nieuw verdienmodel te ontwikkelen waarmee het landschap als belangrijke factor in de lokale economie wordt erkend, zodat gelden vrij kunnen worden gemaakt om dit landschap te onderhouden.

Gelderse voorbeelden
Een flinke delegatie werd op 7 november in Gelderland ontvangen door gedeputeerde Annemieke Traag, wethouder Olland van de gemeente Rheden en diverse landgoedeigenaren en -beheerders. In Gelderland weten ze maar al te goed dat landgoederen een meerwaarde hebben, maar dat je er ook in moet investeren. “Duurzame instandhouding van een landgoed vraagt meer dan alleen restaureren, maar vooral ook dat je kennis overdraagt, transparant bent en contact zoekt met de omgeving,” aldus rentmeester Age Fennema van Landgoed Middachten, die ook een actieve rol heeft als procesleider in het project in Beetsterzwaag.

Lokale samenwerking
Het project Landgoedmodel Beetsterzwaag is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangewezen als landelijke pilot. De kosten van het project, circa 300.000 euro, worden betaald door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincie Fryslân, de stichting Van Teyens Fundatie, de Stichting Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten en de vereniging De Opsterlandse Groene Parels. Bosgroep Noord-Oost Nederland voert het project uit. In de komende 3 jaar zal het nieuwe verdienmodel worden vormgegeven. Betrokkenheid van lokale partners is daarbij van groot belang. Landgoedeigenaren, bewoners, ondernemers en overheden hebben dan ook een actieve rol in het project. Het is de bedoeling dat het resultaat als voorbeeld kan dienen voor andere landgoederenzones in Nederland.

labels: , ,

gerelateerd