Ecoduct Kempengrens krijgt prijs voor samenwerking

28 oktober 2014

Al vele jaren wordt er gewerkt aan de aanleg van een ecoduct over de E34 (Antwerpen-Eindhoven). Dit ecoduct, genaamd Kempengrens, vormt een verbindende schakel in de ecologische structuur van de Nederlandse en Belgische Kempen. Het is niet alleen het eerste internationale ecoduct, maar het is ook nog eens een bijzonder breed ecoduct. Op 19 november wordt het ecoduct geopend.

Het ecoduct is tot stand gekomen door een samenwerking tussen meerdere partijen: Agentschap Wegen Verkeer (AWV), Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), Agentscha Natuur en Bos (ANB), de provincie Noord-Brabant en Bosgroep Zuid Nederland. De Bosgroep vertegenwoordigt in de samenwerking de belangen van de aangrenzende Nederlandse gemeenten: Bladel en Reusel-de Mierden. Daarnaast heeft de Bosgroep het inrichtingsplan voor het ecoduct opgesteld, inclusief de inrichting van de zuidelijk gelegen voormalige akker. Vanwege de bijzondere internationale samenwerking is het project in Malmö op een congres over ontsnippering beloond met een prijs in de categorie ‘samenwerking’.

Lees meer over het ecoduct Kempengrens

labels: , , , ,

gerelateerd