ECC; Europees kettingzaagcertificaat

15 november 2018

Vrijwilligers of brandhoutkopers; vrijwel elke boseigenaar heeft er mee te maken. In een groot aantal gevallen werken deze personen ook met een motorkettingzaag. Binnen de FSC-certificering wordt gevraagd op welke wijze u toezicht houdt en aan welke eisen deze personen moeten voldoen. Belangrijke vragen, want u bent en blijft verantwoordelijk voor de veiligheid.

Vanuit de groep hebben we een standaard procedure en instructie die u op onze website vindt, en waarmee u al een heel eind in de goede richting komt.

Verplicht ECC of eenvoudiger alternatief

Er gaan echter vanuit de ARBO-regelgeving en de vrijwilligersorganisaties steeds meer stemmen op om een ECC ( European Chainsaw Certificat) te vereisen; dit zijn vrij kostbare opleidingen. Binnen de ARBO-werkgroep van het VBNE en de opleidingsinstituten wordt dan ook gekeken naar een iets eenvoudiger opleiding voor het veilig en verantwoord werken met de motorkettingzaag.
Waarschijnlijk hebben wij voor het eind van dit jaar meer duidelijkheid over de te stellen eisen.

labels: , ,

gerelateerd