Discussie over bosbeheer en klimaat

12 april 2019

Milieu-organisatie Urgenda heeft vandaag een plan gepubliceerd voor klimaat- en natuurvriendelijk bosbeheer. Het plan wordt ondersteund door een aantal deskundigen en veel organisaties, variërend van lokale stichtingen tot WNF en Natuurmonumenten. Volgens bosbouwdeskundigen en Staatsbosbeheer is het plan gebaseerd op onjuiste aannames.

Kern van het plan is een verbod op kaalkap, op bewerken van bosbodems en op houtoogst voor energieproductie. Ook wil Urgenda een verbod op afvoer van biomassa uit het bos, met uitzondering van stamhout voor duurzaam gebruik. Urgenda ageert niet tegen elke vorm van bosbeheer (ook niet tegen omvorming naar andere natuur). De organisatie beoogt zo een goede balans te vinden tussen biodiversiteit en klimaat.

Volgens de WUR-deskundigen dr.ir. Jan den Ouden en prof.dr.ir. Frits Mohren is een aantal aannames en cijfers waarop het plan is gebaseerd niet correct. Dat schrijven zij in een brief aan Urgenda. Urgenda richt de pijlen specifiek op Staatsbosbeheer, onder meer in een interview in het AD. Staatsbosbeheer heeft hierop gereageerd met een bericht op hun website.

De Bosgroepen zijn, o.a. via de regiobeheerders/regiomanagers, beschikbaar om inhoudelijke vragen van leden te beantwoorden.

labels: ,

gerelateerd