Digitale Beheerdersdag trekt meer dan 330 deelnemers

29 september 2020

Het was nog spannend tot op de ochtend zelf, met alle digitale uitdagingen, maar we hebben een bijzonder leuke en toch ook interactieve digitale Beheerdersdag gehad! Op Landgoed Marienwaerdt waren drie studio’s ingericht waarvandaan de presentaties live werden gestreamd. Het programma werd door rond de 330 individueel ingelogde mensen bekeken. We zagen ook beelden voorbij komen van collega’s die gezamenlijk op groot scherm keken (via 1 account); het totale aantal kijkers lag dus nog hoger.

Wouter Delforterie in de ‘Beheerdersdagstudio’.

Interactie en terugzien presentaties

Tijdens de presentaties, met thema’s als droogte, klimaatslim bosbeheer, de wolf in Nederland en de Bossenstrategie, werd er ook onderling gechat door de deelnemers, en werden vragen gesteld richting sprekers. Voor zover mogelijk werden die tijdens de sessies beantwoord. Het slotstuk van de ochtend was de Grote Online BeheerdersdagQuiz, met meer dan 100 deelnemers! Voor wie de digitale Beheerdersdag heeft moeten missen: de videoregistraties van de live-presentaties staan op ons YouTube-kanaal.
Op de website van de Beheerdersdag zijn de presentaties van de sprekers, waaronder die van Wouter Delforterie (Bosgroepen) over klimaatslim bosbeheer, te vinden.

In het Vakblad NBL van september 2020 stond een Beheerdersdag-themadeel met bijdragen van Jakob Leidekker (Zichtbaar wild of een stabiel gemengd bos?) en Wouter Delforterie, Jasprina Kremers en Paul Copini (Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer. Het vakblad is via onderstaande link te bekijken.

We hopen iedereen volgend jaar (vrijdag 24 september 2021) weer in levenden lijve te mogen ontmoeten. Meer informatie: www.beheerdersdag.nl.

De digitale Beheerdersdag werd aangeboden door:
de Bosgroepen en de VBNE i.s.m. LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Federatie Particulier Grondbezit, Kennisnetwerk OBN, Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Probos, Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, Colland Arbeidsmarkt, Natuurnetwerk Gemeenten & Rijksvastgoedbedrijf.

labels: , ,

gerelateerd