De Bosgroepen zijn coöperaties: deelnemen aan deskundigenteams

13 mei 2015

De Bosgroepen zijn coöperaties. Wat betekent dat en wat doet een coöperatie? We besteden dit jaar in een serie berichten aandacht aan de verschillende coöperatieve taken van de Bosgroepen. Deze keer: deelnemen aan deskundigenteams.

De medewerkers van de Bosgroepen zijn op diverse plekken actief om hun kennis te vergroten en hun expertise te delen. Zo is Fons Eysink, expert ecologie, net als diverse andere medewerkers lid van een deskundigenteam (DT) van het kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (O+BN). OBN is een onafhankelijk en innovatief platform waarin beheerders, beleidsmakers en wetenschappers op het gebied van natuurherstel en natuurbeheer samenwerken. Er zijn verschillende deskundigenteams, ingedeeld in diverse landschapstypen. Fons is lid van het Deskundigenteam Beekdallandschap. Andere Bosgroepmedewerkers zitten in het DT Droog zandlandschap en Nat Zandlandschap. Een DT ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Eén van de middelen om kennis te verspreiden is via de veldwerkplaatsen, die al vele jaren onder de paraplu van OBN worden georganiseerd. De Bosgroepen zijn hier sinds 2012 betrokken, in opdracht van OBN en VBNE.

Door deelname in organen zoals de DT’s kunnen wij nieuwe kennis zo snel mogelijk doorvertalen naar adviezen voor onze leden. De leden van de Bosgroepen profiteren zodoende van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten in het vakgebied. Zo heeft het DT Beekdallandschap de beoordeling gedaan van alle gebiedsdocumenten van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) waarin beekdalen leidend zijn. Het DT geeft op verzoek ook concreet beheeradvies. Recent is een advies afgerond over de effectiviteit van de voorgenomen inrichtings- en beheermaatregelen in het Natura2000 gebied van Oordts Mersken in het beekdal van het Koningsdiep in Friesland. Fons heeft samen met anderen het advies opgesteld. Dit najaar levert hij een bijdrage aan een veldwerkplaats over beekherstel in combinatie met landbouw in het dal van de Hagmolenbeek bij Beckum. Het gaat om een alternatief bedrijfsconcept waarbij maatschappelijke diensten worden geleverd voor natuur, water en landschap, maar waarbij ook ruimte wordt behouden voor de agrarische landgoedondernemer.

Wilt u meer weten over OBN en de deskundigenteams, kijk dan eens op www.natuurkennis.nl. Op www.veldwerkplaatsen.nl vindt u een overzicht van de veldwerkplaatsen in 2015.

 

 

labels: , , , ,

gerelateerd