Samen dieper de inhoud in

De Bosgroepen presenteren u de komende maanden een serie diepteartikelen over actuele onderwerpen. In deze artikelen nemen we u mee in onze visie op het onderwerp, over de kansen die we zien en hoe we dit in het beheer kunnen verwerken. Uw mening is daarbij erg belangrijk! Daarom horen we ook graag hoe u erover denkt! Praat en denkt u mee?

Naar een gezonde bosbodem op zandgrond

Een gezonde bosbodem is een vereiste voor een goed functionerend en weerbaar, oftewel veerkrachtig bos. Met een veranderend klimaat en daarmee extremere omstandigheden is dat essentieel voor onze bossen. Maar, op de arme zandgronden, waar we bij veel van onze Nederlandse bossen mee te maken hebben, is dat best een uitdaging. En dat roept vragen op, want wat is een gezonde bosbodem eigenlijk en hoe kun je als eigenaar of beheerder bijdragen aan een zo goed mogelijk functionerend bodemsysteem? Lees het artikel >

 

Hoe beperk je bodemverdichting en daarmee nadelige effecten op het bos?

Het berijden van de bosbodem met een houtoogstmachine of volgeladen uitrijcombinatie, maar bijvoorbeeld ook met een tractor met klepelmaaier, leidt tot bodemverdichting. Dit heeft verschillende nadelige effecten op het bosecosysteem en raakt uiteindelijk zowel de houtproductiefunctie als de natuurfunctie. De Bosgroepen proberen bij het bosbeheer zoveel mogelijk bodemverdichting te voorkomen en de effecten van bodemverdichting te beperken.
Hoe en waarom we dat doen, leest u in dit stuk. Lees het artikel >

 

Tak- en tophout waardevoller IN het bos dan als biomassa

Veel bos in Nederland groeit op een arme zandgrond. Deze bossen zijn kwetsbaar voor de bekende ver-thema’s; verzuring, vermesting, verdroging en klimaatverandering. Wij pleiten er daarom voor om tak- en tophout in het bos te laten. De voedingstoffen in het tak- en tophout zijn onmisbaar voor het ecosysteem, waarvan de bodemvruchtbaarheid zonder de verwijdering van dit hout ook al sterk onder druk staat. Lees het artikel >

 

GEEN Roundup meer!

Eind 2017 heeft de Europese Unie besloten om de toelating van het herbicide glyfosaat, beter bekend onder de merknaam Roundup, voor vijf jaar te verlengen. Ondanks tegengeluiden gericht op een verbod van dit onkruidbestrijdingsmiddel. De Bosgroepen vinden het heel jammer dat het middel niet verboden is en willen het liever niet meer gebruiken. We leggen graag uit waarom. Lees het artikel >

 

 

Klimaatadaptatie: van bewustzijn naar ACTIE

De CO2-uitstoot en de zorgwekkende impact daarvan op ons klimaat. Een bijzonder actueel onderwerp, dat met grote regelmaat in de media verschijnt. Maar wat betekent deze problematiek eigenlijk voor u? Voor onze bossen? Voor ons als Bosgroepen? Lees het artikel >