De Bosgroepen

De Bosgroepen zijn onafhankelijke coöperatieve verenigingen van en voor eigenaren van bos- en natuurterreinen. Wij adviseren en ontzorgen onze leden bij het beheer van bos en natuur. Ons vakmanschap richt zich op alle onderdelen van het beheer; van visievorming en advies, tot beheer, beheerplan en uiteindelijk de uitvoering in het veld. Onze aanpak is realistisch en doelgericht, gebaseerd op deskundigheid, jarenlange ervaring en onze kennis van de nieuwste ontwikkelingen, onze leden en hun terreinen.

Er zijn meer dan 1500 leden bij de Bosgroepen aangesloten. Dit zijn particulieren, stichtingen, landgoederen, abdijen, zorginstellingen, natuurbeschermingsorganisaties, waterleidingmaatschappijen en overheden, zoals waterschappen en gemeenten. Samen hebben deze leden ruim 400.000 hectare bos en natuur.

Er zijn drie regionale Bosgroepen:
Bosgroep Noord-Oost Nederland
Bosgroep Midden Nederland
Bosgroep Zuid Nederland

De Unie van Bosgroepen is de landelijke koepelorganisatie.