De Bosgroepen

De Bosgroepen zijn onafhankelijke coöperatieve verenigingen van en voor eigenaren van bos- en natuurterreinen. Wij adviseren en ontzorgen onze leden bij het duurzaam ontwikkelen en beheren van bos en natuur. Onze vakmanschap richt zich op alle onderdelen van het beheer; van onderzoek, advies en het opstellen van een beheer- of inrichtingsplan tot de uitvoering in het veld.

De aanpak is realistisch en doelgericht, gebaseerd op deskundigheid, jarenlange ervaring en onze kennis van de leden en hun terreinen. Er zijn meer dan 1700 leden bij de drie regionale Bosgroepen aangesloten, verspreid over heel Nederland. Dit zijn particulieren, stichtingen, landgoederen, abdijen, zorginstellingen, natuurbeschermingsorganisaties, waterleidingmaatschappijen en overheden, zoals waterschappen, defensie en gemeenten. Samen hebben de leden bijna 500.000 hectare bos en natuur in eigendom of beheer.

Onze beheerders, ecologen en andere specialisten werken veel samen met hogescholen, universiteiten en natuurbeschermingsorganisaties in en buiten Nederland. Nieuwe kennis en technieken kunnen we dan ook snel in de praktijk toepassen.

Er zijn drie regionale Bosgroepen:
Bosgroep Noord-Oost Nederland
Bosgroep Midden Nederland
Bosgroep Zuid Nederland

De Unie van Bosgroepen is de landelijke koepelorganisatie.