De Bosgroepen zijn coöperaties: praktische belangenbehartiging

6 augustus 2015

De Bosgroepen zijn coöperaties. Wat betekent dat en wat doet een coöperatie? We besteden dit jaar in een serie berichten aandacht aan de verschillende coöperatieve taken van de Bosgroepen. Deze keer: praktische belangenbehartiging.

Een belangrijk taak van de Bosgroepen is belangenbehartiging voor leden. Het gaat daarbij niet om eigendom: dat belang behartigen onze leden zelf of, in het geval van de particulieren, de Federatie Particulier Grondbezit. De Bosgroepen richten zich in plaats daarvan op het belang van goed beheer van bos en natuur, ongeacht de eigendomssituatie. Het gaat dan om praktische en beleidsmatige ontwikkelingen.

Groot netwerk en samen optrekken
De Bosgroepen zijn dagelijks betrokken bij het praktische beheer van veel verschillende terreinen en ons netwerk van leden en terreinen is groot. Daardoor weten wij als geen ander wat er speelt en leeft in de praktijk van bos- en natuurbeheer. Die kennis gebruiken wij als we deelnemen aan (landelijke) werkgroepen en overleggen. De Bosgroepen hebben bijvoorbeeld zitting in de ErBo-commissie, de werkgroep voor de Richtlijn Boomveiligheid en de werkgroep voor de evaluatie van de Gedragscode Bosbeheer. Waar het kan en zinvol is, treden we daarbij samen op met andere koepelorganisaties. Zo werken we intensief samen met de Vereniging van Bos en Natuur Eigenaren (VBNE). We schreven gezamenlijk een brief aan de Tweede Kamer over ongewenste neveneffecten van de Natuurwet.

Subsidie en certificering
Eén van onze speerpunten van belangenbehartiging is het komen tot passende en werkbare subsidieregelingen en certificeringseisen. De Bosgroepen zijn in het kader van de SNL gecertificeerd. We sluiten aan bij provinciale beheerdersoverleggen, maar zitten ook aan tafel bij BIJ12, de landelijke werkorganisatie van de provincies. In dergelijke overleggen zetten wij steevast in op voldoende middelen voor terreinbeheer met een minimum aan administratieve lasten.

Dat laatste streven we ook na als het gaat om FSC-certificering van bossen. Als groepscertificaathouder houden we de eisen die in de dagelijkse praktijk gesteld worden aan duurzaam bosbeheer scherp in het oog, zodat ze werkbaar blijven voor de beheerders. Ook hier komt onze beheerkennis van pas. Daarnaast hebben we zitting in de Nederlandse FSC-landentafel en werken we langs die weg voortdurend aan de verbetering van de Nederlandse FSC-standaard.

labels: , , ,

gerelateerd