De Bosgroepen en agrarisch natuurbeheer – collectieven aan zet

8 december 2014

In het hele land worden collectieven voor agrarisch natuurbeheer opgericht. Sommige leden van de Bosgroepen krijgen daar direct mee te maken als aanvrager van subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer beheer (SANL), of indirect via pachters die agrarisch natuurbeheer toepassen. Vanaf 2016 kan SANL alleen nog via een collectief worden aangevraagd. De Bosgroepen hebben als ervaringsdeskundige met SNL-certificering en –automatisering veel te bieden aan deze collectieven. Onze expertise is goed bekend bij de landelijke en regionale koepelorganisaties en daar onderhouden we ook contact mee.

De Bosgroepen zullen zelf geen agrarische collectieven oprichten. Dit is politiek ongewenst en zou ook disproportioneel zijn (grote investering voor een beperkt aantal leden). Alleen voor leden die op dit gebied door de Bosgroep willen worden ontzorgd, zullen we SANL-aanvragen indienen via het lokale collectief en indien nodig inhoudelijk reageren op door collectieven opgestelde gebiedsplannen.

labels: