Controleer de provinciale beheertypenkaart

SNL-aanvraag

10 februari 2016

Het is belangrijk om de beheertypenkaart in het Natuurbeheerplan van uw provincie te controleren. Zeker als de SNL-beheersubsidie van uw terrein(en) eind dit jaar afloopt.

Op de kaart in het Natuurbeheerplan staat welke SNL-beheersubsidie u kunt aanvragen. Een goede SNL-aanvraag begint dus met een beheertypenkaart waar uw terrein goed op staat. Elke provincie heeft daarvoor op haar website de beheertypenkaart gepubliceerd (of gaat dit nog doen).

Let op: per provincie verschillen de inspraaktermijnen waarbinnen eventuele wijzigingsverzoeken kunnen worden ingediend. De Bosgroepen kunnen u helpen met een wijzigingsverzoek wanneer een beheertype gewijzigd moet worden. Als u uw SNL-aanvraag bij de Bosgroep heeft ondergebracht dan wordt u hierover door uw Bosgroep benaderd.

Voor meer informatie over de SNL kunt u terecht bij de SNL-projectleider van uw Bosgroep.

 

Foto: gestellig, Pixabay.com

labels:

gerelateerd