Consultatie nieuwe Wet Natuurbescherming van start

SNL-certificering

5 februari 2016

Op 3 februari is het ministerie van Economische Zaken een internetconsultatie gestart over de nieuwe Wet Natuurbescherming en de bijbehorende ministeriële regeling. Het ministerie heeft ook bekend gemaakt dat de wet naar verwachting op 1 januari 2017 in werking treedt, in plaats van 1 juli 2016.

De Wet natuurbescherming voorziet in vereenvoudigde regels ter bescherming van de natuur, in decentralisatie van bevoegdheden naar provincies en in een goede aansluiting op het omgevingsrecht. Belanghebbenden kunnen via een speciale website tot 3 maart reageren op de nieuwe wet.

Met de invoering van de Wet is de decentralisatie van het natuurbeleid naar provincies afgerond. Op de provinciehuizen, maar ook in de gemeentes, wordt nu druk gewerkt aan de implementatie van de Wet. Dat er nu duidelijkheid is over de datum van inwerkingtreding biedt een welkome stip op de horizon.

De nieuwe Wet Natuurbescherming vervangt straks drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. De regels rond de bescherming van in het wild levende planten en dieren worden daarmee eenvoudiger en duidelijker. Met de inwerkingtreden krijgen de provincies de regie over het natuurbeleid in de regio, terwijl voorheen de Rijksoverheid verantwoordelijk was. Hierover hebben het rijk en provincies al eerder afspraken gemaakt. Na inwerkingtreding van de nieuwe Natuurwet worden de bevoegdheden ook formeel aan de provincies overgedragen. Zo wordt ingezet op een robuuste Nederlandse natuur waar per gebied bekeken wordt wat nodig is.

 

bron: BIJ12.nl

labels: , , ,

gerelateerd