Nieuws

15 oktober 2020

Harm Smeenge gepromoveerd op proefschrift Historische landschapsecologie van Noordoost-Twente

Vandaag is onze collega, dr. ir. Harm Smeenge, in Groningen gepromoveerd! Hij verdedigde met succes zijn proefschrift 'Historische landschapsecologie van Noordoost-Twente - Acht interdisciplinaire studies op het snijvlak van aardkunde, ecologie en cultuurhistorie (ca. 13.000 BP – heden)'. Harm werd tijdens zijn onderzoek begeleid door promotors prof. dr. ir. M. (Theo) Spek en prof. J.H.J....

Lees meer >>

Meer nieuws

1 oktober 2020Verkenning subsidiemaatregelen voor klimaatgericht bos- en natuurbeheer

Federatie Particulier Grondbezit en de Bosgroepen hebben samen een verkenning uitgevoerd of klimaatgerichte maatregelen ingepast kunnen worden in natuursubsidies. Uit de... (...)

29 september 2020Digitale Beheerdersdag trekt meer dan 330 deelnemers

Het was nog spannend tot op de ochtend zelf, met alle digitale uitdagingen, maar we hebben een bijzonder leuke en toch ook interactieve digitale Beheerdersdag gehad! Op... (...)

28 september 2020Bosgroepen steunen dagprogramma Zorgend Landschap

Carintreggeland en Landschap Overijssel bieden een uniek dagprogramma in de buitenlucht: Zorgend Landschap. Dit programma is bedoeld voor (jong) dementerende mensen,... (...)

28 september 2020Bosgroepen gaan Nederlandse bossen extra ondersteunen samen met FSC en StukjeNatuur

De Unie van Bosgroepen is een samenwerking aangegaan met FSC Nederland en de recent opgerichte Stichting StukjeNatuur om de bossen in Nederland te verrijken. Via deze... (...)

Nieuwsarchief >>