Nieuws

13 december 2017

Gevolgen afschaffen landbouwregeling per 1 januari 2018

Leden van de Bosgroep die vallen onder de zogeheten landbouwregeling, moeten er rekening mee houden dat deze per 1 januari a.s. wordt afgeschaft. Dit heeft vooral administratieve gevolgen, maar ook beperkte financiële gevolgen. De landbouwregeling De landbouwregeling hield in dat agrariërs (tot 1 januari 2018) geen btw hoefden te heffen over hun producten en dus ook geen btw-boekhouding...

Lees meer >>

Meer nieuws

4 december 2017LESA in Smoddebos verklaart verandering soortenrijkdom

Het Smoddebos (nabij Oldenzaal) is een bijzonder eiken-haagbeukenbos met een uitbundige soortenrijkdom. Maar die soortenrijkdom neemt de laatste jaren af, menen... (...)

27 november 2017Gorsselse Heide: natuurherstel met een plus

Het natuurherstelproject Gorsselse Heide is afgerond. 100 hectare voormalig militair terrein bij Zutphen is nu een gevarieerd vochtig heideveld met vennen en... (...)

15 november 2017Succesvol van landbouw naar natuur

Landbouwgrond omzetten in natuur blijkt vaak moeilijker dan gedacht. Hoe lees je het landschap zodat je kansen en knelpunten in kaart kunt brengen? Waar vind je... (...)

30 oktober 2017FSC-groepscertificaat 5 jaar verlengd

In juni is de Unie van Bosgroepen door een onafhankelijke certificeerder aan de vijfjaarlijkse heraudit voor FSC onderworpen. Met positief resultaat: het... (...)

Nieuwsarchief >>