Nieuws

24 november 2022

Landelijke ontwikkelingen (Unie van Bosgroepen)

Op het vlak van de subsidieregeling SNL zijn het afgelopen jaar veel ontwikkelingen geweest. We lichten er hier enkele uit die ook van belang zijn voor onze leden die SNL-subsidie ontvangen. Nieuwe standaardkostprijzen (SKP) in de maak De beheersubsidie die onze SNL-deelnemers ontvangen, is gebaseerd op de Standaardkostprijs (SKP). Deze SKP wordt per beheertype vastgesteld. De SKP is gebaseerd...

Lees meer >>

Meer nieuws

22 november 2022Verzuring bosbodems urgent, maar kansen liggen voor het oprapen

Door stikstof en droogte verzuren onze bossen. Er is veel te doen over de gevolgen, waaronder boomsterfte en de achteruitgang van bodemleven. Het probleem van verzuring... (...)

11 november 2022Meld uw kwaliteitshout aan voor de 27e Rondhoutveiling

Heeft u opvallende stammen van bijzondere kwaliteit? Meld het hout dan aan voor de Nederlandse Rondhoutveiling op 25 februari 2023. U krijgt een betere prijs voor uw... (...)

8 november 2022Bles- en meetwerk voor duurzame houtoogst én een vitaler en diverser bos

Deze weken zijn beheerders Jim en Natascha aan het blessen op een particulier landgoed bij Wageningen. Oranje gemarkeerde bomen gaan straks mee in een dunning: een... (...)

2 november 2022Kennisdag bosbodem voor Bosgroepmedewerkers

De Bosgroepen bestaan uit 3 regionale Bosgroepen en de overkoepelende Unie van Bosgroepen. Kennis opdoen en delen, zowel intern als extern, is een belangrijk speerpunt... (...)

Nieuwsarchief >>