Brandhoutkwesties

12 december 2017

Veiligheid van mensen die in het bos werken is één van criteria die FSC aan boseigenaren stelt. Naast eigen personeel en extern personeel (bijvoorbeeld via een aannemer), geldt dat ook voor vrijwilligers en particuliere brandhoutklanten. Over die laatste categorie bleek bij een deel van de leden wat onduidelijkheid te bestaan.

Als boseigenaar dient u particulieren die in uw bos werken op de wettelijke verplichtingen te wijzen waaraan zij zich moeten houden. Dit zijn wettelijke veiligheidsverplichtingen, zoals waarschuwingsborden voor passanten en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat kan middels een contract waarin voorwaarden over veilig werken zijn opgenomen, of het vermelden van een tekst op de verkoopbon. Een standaardtekst voor op de verkoopbon en een checklijst voor controle vindt u in het groepsprotocol in bijlage 8 “Instructie ketenaansprakelijkheid”.

Ook dient de koper een aansprakelijkheidsverzekering te hebben en bewijs daarvan te kunnen overleggen. Aanbeveling is om een kopie hiervan bij de verkoopbon te bewaren.
Vervolgens dient u als boseigenaar te controleren of de koper de veiligheidsverplichtingen in praktijk toepast. In de eerder genoemde bijlage 8 van het groepsprotocol vindt u een standaard checklijst die u hiervoor kunt gebruiken.