Bouwstenen voor de Flevolandse bossenstrategie

2 april 2021

Bosgroep Midden Nederland heeft, samen met Stichting Probos, een aantal bouwstenen geleverd ter ondersteuning van de bossenstrategie van de provincie Flevoland. De bossenstrategie is deze week geaccordeerd door Provinciale Staten.

Resultaat van het onderzoek is onder andere een kaart met zoekgebieden voor nieuw bos buiten het Natuurnetwerk.

De eerste bouwsteen betreft een analyse van de vitaliteit van de bestaande bossen. De tweede geeft een beeld van mogelijke locaties voor aanplant van nieuw bos. En de derde geeft een overzicht van sturingsinstrumenten voor vitaal en nieuw bos.

De drie deelrapporten zijn samengevat in een toegankelijke brochure.

U kunt hieronder de deelrapporten lezen: