Bosgroepleden helpen bos- en natuurbeheerders van de toekomst!

15 juni 2020

Ook de eerstejaars studenten Bos- en Natuurbeheer van de WUR hebben last van het corona-virus; ze kunnen hun gemeenschappelijke normale veldwerk momenteel niet doen. Daarom hebben de Bosgroepen besloten hen te helpen. We deden per mail een oproep aan leden met bosterreinen in de buurt van de woonplaats van de studenten. De vraag was of zij 1 tot 4 studenten wilden toelaten op hun terrein voor een klein observerend ecologisch onderzoek (Wat is de diversiteit aan bestuivers? Wat is het effect van boom- en struiklaag op het humusprofiel?) en een klein onderzoek naar recreatie en natuurbeleving.

Positieve respons van leden

Bij dit onderzoek gaan de studenten van de paden af; reden om expliciet toestemming te vragen aan de eigenaren. De positieve respons was overweldigend: “Ze zijn van harte welkom”, “Graag ondersteun ik dit initiatief”, “Vanzelfsprekend akkoord!”, “Goed dat jullie de studenten op deze wijze proberen te helpen”.
Alle ruim 150 leden die gereageerd hebben; hartelijk dank! We hebben dus keuzes moeten maken, omdat het aanbod groter was dan de vraag. De leden waar studenten daadwerkelijk aan de slag gaan, hebben ondertussen bericht gekregen. En ook de andere leden die zich hadden aangemeld, zijn geïnformeerd. Afgelopen week zijn de studenten gestart met hun onderzoek.

Interesse in resultaten

Het was mooi om te zien dat vrijwel alle leden aangaven de resultaten van de onderzoeken graag zelf ook te ontvangen. Misschien is dit een initiatief dat nog een keer navolging verdient. En een leuke klus voor een student om alle gezamenlijke resultaten te analyseren?

Zo dragen leden en de Bosgroepen bij aan het opleiden van een nieuwe generatie bos- en natuurbeheerders!

labels: , , , ,

gerelateerd