Bosgroepers op LESA-light cursus

29 juni 2018

Hoe kun je een landschap lezen? Op het prachtige Landgoed de Hulst (Oldenzaal) kregen verschillende Bosgroepers  eind juni een ‘LESA-light’ cursus van collega Harm Smeenge, expert landschapsecologie & historische ecologie.

LESA

Een LandschapsEcologische SysteemAnalyse brengt gestructureerd in beeld hoe een gebied functioneert: hoe is de bodemopbouw, hoe lopen de grondwaterstromen, waar komt eventueel kwel aan de oppervlakte? Dit geeft inzicht in kansen voor natuurherstel en -ontwikkeling.

Na wat theorie en oefenen met wat handige hulpmiddelen voor een LESA, zoals online kaarten en data via DINOloket, BIS en AHN, ging de club het veld in. Daar werd goed gekeken naar de omgeving en de vegetatie. De grondboor werd ingezet om op verschillende plekken de bodemlagen en de pH waarden te onderzoeken.

Keileem en Tertiaire afzettingen

De grote stuwwalcomplexen in Twente, ook bij Oldenzaal, bestaan vooral uit Tertiaire afzettingen en keileem. De grondboor toonde verrassende verschillen tussen de boorplekken. Het gebied rond Oldenzaal kent een bijzondere cultuurhistorie, waarvan veel terug te vinden is op oude kaarten, en in het veld.
Bosgroep Noord-Oost Nederland heeft de aanstaande watermaatregelen voor Landgoed de Hulst, zoals het zichtbaarder en meer beleefbaar maken van het water, samen met Waterschap Vechtstromen uitgewerkt, in samenspraak met de landgoedeigenaren.

In ontwikkeling

De Bosgroepers blijven in ontwikkeling en delen regelmatig kennis van hun eigen vakgebied met collega’s.

 

labels: , ,

gerelateerd