Bosgroepen zetten in op versterking van SNL-dienstverlening

30 juni 2014

De Bosgroepen sluiten met de provincies meerjarige contracten af waardoor u als lid ruimte krijgt om te investeren in de kwaliteit van uw terreinen. In Gelderland en Brabant zijn al afspraken gemaakt, in andere provincies lopen de onderhandelingen nog. Om uw belangen daarin nog beter mee te kunnen nemen, hebben wij samen met FPG het voorstel aan de provincies gedaan om één aanvraagloket voor alle particulieren in te stellen, zodat alle particulieren kunnen delen in de lumpsum afspraken.

Het doel van dit gezamenlijke loket is eigenaren met minder dan 75 ha terrein de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de lump sum afspraken met provincies, zonder dat zij daarbij veel administratieve zaken hoeven te regelen. Het aanvraagloket is dan het centrale aanspreekpunt voor de eigenaren. Dit najaar verwachten wij meer duidelijkheid over dit aanvraagloket.

In een lump sum overeenkomst worden afspraken over natuurbeheer gemaakt, maar ook over monitoring, over natuurherstel en inrichtingsprojecten. Middels een programma-aanvraag worden allerlei natuurprojecten in één keer ingediend bij de provincie en wordt er een overeenkomst gesloten voor meerdere jaren. Wij sloten inmiddels al zo’n overeenkomst met de provincie Gelderland. In de provincie Noord-Brabant hebben de Bosgroepen namens een groot aantal leden aanvragen ingediend voor de Leefgebiedenbenadering van de provincie. Daardoor kan er de komende jaren bij veel leden geïnvesteerd worden in kwaliteitsverbetering van de bos- en natuurterreinen. Ook in andere provincies zitten we aan de onderhandelingstafel.

labels: ,

gerelateerd