Bosgroepen voeren negentig miljoenste NDFF-waarneming in

21 juli 2015

Deze week werd de negentig miljoenste waarneming in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) opgeslagen. Het betreft een waarneming van het Zuidelijk spitskopje, een sprinkhaan die gezien werd tijdens een SNL-inventarisatie in het Westduinpark (Zuid-Holland). Waarnemer Jaap Bouwman (Bosgroepen) voerde de waarneming in. Jaarlijks komen er in de NDFF miljoenen nieuwe waarnemingen bij. Daarmee is de databank koploper in Europa.

De waarneming werd al in 2012 gedaan, maar is onlangs toegevoegd aan de NDFF. Sinds kort is het namelijk mogelijk om waarnemingen die gedaan zijn in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) toe te voegen aan de NDFF. De Bosgroepen zijn op dit moment zeer actief in de SNL-monitoring. “Het doorgeven van waarnemingen is van groot belang “, zegt Bouwman. “Met een goede set waarnemingen kun je sturen in het beheer en signaleren wanneer soorten voor- of achteruit gaan.”

SNL-data
Verschillende abonnees voegen op dit moment hun SNL-data toe aan de NDFF. Behalve de Bosgroepen heeft ook de provincie Utrecht deze data beschikbaar gemaakt in de databank. Alle gegevens worden, na validatie, zichtbaar voor alle gebruikers van de NDFF. Het valideren gebeurt aan de hand van vastgestelde criteria, zoals bijvoorbeeld de plek in Nederland en tijd van het jaar waarin de waarneming is gedaan. Bij onduidelijkheid beoordeelt een expert de waarneming handmatig.

Gegevens in de NDFF
De Nationale Databank Flora en Fauna geeft informatie over het voorkomen van flora en fauna in Nederland. In de databank zijn meer dan 100 bestaande databanken gebundeld. Onder andere de waarnemingen van Waarneming.nl en gegevens van organisaties als Sovon, FLORON, de Zoogdiervereniging, RAVON, De Vlinderstichting, verschillende provincies, waterschappen, gemeenten en het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg zijn aan de NDFF toegevoegd. Er zijn verschillende mogelijkheden om data in te voeren in de NDFF: via invoerportalen op internet, via apps voor mobiele telefoons of via de partnerorganisaties van de NDFF. Grote datasets kunnen via de datalader worden toegevoegd. Dagelijks komen er tot wel 20.000 waarnemingen bij.

bron: NDFF

labels: ,

gerelateerd