Bosgroepen tekenen Greendeal Voedselbossen

22 september 2018

Robuustere ecologische verbindingszones, een duurzamer landelijk gebied en bufferzones bij natuurnetwerken met behulp van voedselbossen en/of agroforestry?  Wij zien absoluut kansen en mogelijkheden voor onze leden, de flora én fauna!

Vandaar dat onze directeur Arno Neijts vandaag namens de Bosgroepen de Greendeal Voedselbossen tekende. Via deze samenwerking dragen we als Bosgroepen bij aan het nodige onderzoek, het opbouwen van waardevolle kennisstructuren en praktische kennisdeling en werken aan een zorgvuldige ontwikkeling van deze systemen.

Een mooie kans voor onze leden, maar zeker ook voor ons om onze kennis op deze manier te vergroten. Samen met onze leden bekijken we vervolgens de kansen en mogelijkheden om het areaal voedselbossen te vergroten. Boeiend onderwerp, dus wordt vervolgd!

labels: ,