Bosgroepen scoren voldoende bij externe SNL-audit

17 maart 2019

De Unie van Bosgroepen heeft een certificaat SNL-natuurbeheer. Dat betekent dat de Unie aan alle eisen voldoet om namens de leden van de Bosgroepen SNL-subsidie correct aan te vragen. En dat de subsidieverstrekkers het vertrouwen hebben dat de Unie kan garanderen dat de deelnemers zich houden aan de subsidievereisten. Daarbij is de belangrijkste eis dat men het beheertype waarvoor men subsidie ontvangt in stand houdt. Al deze processen zijn vastgelegd in een Kwaliteitshandboek.

Audit door Stichting Certificering

De Stichting Certificering, die deze certificaten verstrekt, controleert regelmatig of men zich ook aan de processen uit dit handboek houdt. In november is de Unie van Bosgroepen hierop ge-audit. De conclusie was dat de Unie van Bosgroepen op veel punten goed scoort. Maar er zijn ook onderdelen waar de Bosgroepen nog niet aan alle gestelde eisen voldoen. Deze tekortkomingen liggen in het verlengde van de aanbevelingen uit 2015:

  • het uitvoeren van de interne audits en het afdoende onderkennen van risicovolle beheertypen conform het Kwaliteitshandboek.
  • het verbeteren van de samenhang van veldcontrole, monitoring en beheer evaluatie en in het bijzonder de borging van de uitvoering van voorgeschreven maatregelen.

Plan van Aanpak voor verbetering

Recent heeft de Unie in samenspraak met de Bosgroepen een Plan van Aanpak opgesteld om deze tekortkomingen op te heffen. Daar gaan alle Bosgroepen en de Unie met voortvarendheid het komend jaar mee aan de slag.

 

labels: ,

gerelateerd