Bosgroepen schrijven themanummer De Levende Natuur over landschapsanalyses

14 december 2016

De Unie van Bosgroepen heeft het novembernummer van De Levende Natuur gemaakt. Het themanummer staat helemaal in het teken van de landschapsecologische systeemanalyse (LESA).

We maakten het themanummer ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum van de Unie. De Bosgroepen voeren in hun werk consequent landschapsecologische systeemanalyses uit. In De Levende Natuur leggen we het belang van die analyses uit.

Wat is een LESA?

Herstelmaatregelen nemen we vaak op perceelsniveau. Maar de processen die spelen op landschapsniveau bepalen welke maatregelen werken en welke niet. Daarom brengen de Bosgroepen altijd eerst het hele systeem in kaart: welke abiotische processen zijn er, hoe staan ze met elkaar in verband, welke invloed hebben ze op de vegetatie en hoe veranderen ze in de tijd? Dit noemen we een landschapsecologische systeemanalyse.

Het nut van de LESA

André Janssen en Leon van den Berg van de Unie van Bosgroepen namen zitting in de redactie om een mooi themanummer vorm te geven. Ook verschillende Bosgroepmedewerkers schreven mee. We leggen aan de hand van praktijkvoorbeelden uit waarom landschapsecologische systeemanalyses zo waardevol zijn. U kunt onder andere lezen over het belang van historisch onderzoek, de (on)mogelijkheden van de systeemanalyse bij de inrichting van natte natuurterreinen en systeemgericht beheer van invasieve exoten. Ook spreken we Ab Grootjans, grondlegger van de ecohydrologische systeemanalyse, en blikken met hem terug op behaalde resultaten.

U kunt het themanummer bestellen via delevendenatuur.nl