Bosgroepen in Regieteam Plein van de Beheerpraktijk

21 februari 2017

Sinds september hebben de Bosgroepen, als vertegenwoordiger van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), een plek in het Regieteam Plein van de Beheerpraktijk van de VBNE. Zo helpen we de FPG om namens de gezamenlijke particuliere leden onze praktijkervaring in te zetten voor beter beheer.

In het regieteam komen allerhande beheervraagstukken aan de orde, zoals op dit moment het structureel verbeteren van de financieringsbasis van het terreinbeheer. We zijn met het regieteam op zoek naar oplossingen die ten minste evenveel impact hebben als de verlaging van de waterschapslasten. Alleen door gecoördineerde, gezamenlijke actie van alle terreinbeheerders kunnen we dergelijke successen behalen.

Andere actuele onderwerpen die in het regieteam aan de orde komen zijn het fenomeen gedragscode, certificering van bosplantsoen en essentaksterfte.

Behalve het Regieteam Plein van de de Beheerpraktijk heeft de Bosgroep ook zitting in het Regieteam Plein van de Kennis.

 

Foto: ter illustratie, Pixabay.com

labels: , ,

gerelateerd