Bosgroepen ondertekenen overeenkomst voor meer en productiever bos

27 oktober 2016

Meer bos en productiever bos: 19 partijen uit de bos- en houtsector willen daar samen werk van maken. Zij ondertekenden daarvoor op woensdag 26 oktober tijdens de Nationale Klimaattop in Rotterdam een intentieverklaring. Ben Huisman, directeur van de Unie van Bosgroepen, tekende namens de Bosgroepen. Ook minister-president Rutte en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur & Milieu) zetten hun handtekening: het Rijk zal meewerken aan een verkenning van de haalbaarheid van het plan.

Een jaar lang werkten 19 partijen uit de natuur- en houtsector samen aan het Actieplan Bos en Hout. De Klimaatconferentie vorig jaar in Parijs was een flinke steun in de rug. Landen maakten toen afspraken over het inperken van de opwarming van de aarde. De bos- en houtsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelen, want groeiende bomen leggen CO2 vast.

Staatssecretaris Dijksma en premier Rutte bij de intentieverklaring. Foto: Martijn Beekman, I&M.

Staatssecretaris Dijksma en premier Rutte bij het tekenen van de intentieverklaring. Foto: Martijn Beekman, I&M.

Meer hout uit Nederlands bos

De vraag naar duurzaam hout groeit, terwijl Nederland nu al voor 90% afhankelijk is van buitenlands hout. Daarom pleiten de partners van het actieplan voor meer bos in Nederland waaruit bovendien meer hout kan worden geoogst. Zij streven naar 25% meer bos in 2050, oftewel 100.000 hectare. Naast bossen kunnen ook laanbeplantingen hier een grote bijdrage leveren.

Tegelijk moet de productiviteit van die bossen omhoog met 50%, door in het beheer te sturen op een hogere bijgroei en productievere boomsoorten.

Hout meer waarde geven

Behalve meer hout zetten de partners ook in op een beter gebruik van hout. Zij willen hout zo hoogwaardig mogelijk toepassen, zodat het zolang mogelijk in de keten blijft en niet direct in de verbrandingsoven belandt.

Voor 1 juli 2017 wordt een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld.

Waarom zijn de Bosgroepen van de partij?

Bossen en bomen hebben veel waardevolle functies, zoals het vastleggen van CO2, afvangen van fijnstof en waterzuivering. De Bosgroepen vinden het belangrijk om deze functies zichtbaar te maken, en daarmee ook het belang van een reële financiering.

Een tweede reden is de bestemming van hout. Hout is een prachtig product, maar veel van het Nederlandse hout belandt in de papierindustrie of een kachel. Elk jaar vragen we met de Nederlandse Rondhoutveiling aandacht voor ons kwaliteitshout. We willen hout graag een duurzame bestemming geven (voor bouw, meubels en vloeren), want dat kan leiden tot een betere houtprijs en daarmee een beter verdienmodel voor onze bossen.

Tenslotte geloven wij dat, in de bossen waar houtproductie mogelijk en wenselijk is, de houtoogst vaak nog omhoog kan. Dat vraagt deskundig beheer. En daar ligt een kwaliteit van de Bosgroepen.

Lees hier het Actieplan Bos en Hout >

labels: ,

gerelateerd