Bosgroepen investeren in extra kwaliteit

11 december 2014

Er zijn positieve ontwikkelingen in het herstel en de ontwikkeling van natuur en landschap. Provincies zijn druk doende om de uitvoering daarvan voor de komende jaren op te starten. De Bosgroepen zijn daarbij veel in beeld als een sterke partner met veel expertise. Reden voor ons om extra te investeren in een breed team vol kwaliteit.

De Bosgroepen hebben een goede positie opgebouwd in het hele netwerk rond bos en natuur en bij de provincies, die sinds de decentralisatie volledig verantwoordelijk zijn voor natuur en landschap. Dankzij de ledenachterban en de goede kwaliteit en expertise zijn de Bosgroepen regelmatig in beeld voor projecten op het gebied van herstel en ontwikkeling. Na enkele moeizame jaren merken we nu dat provincies weer in beweging komen. De Bosgroepen hebben veel werk en dat zal naar verwachting nog toenemen de komende jaren. Provincies gaan fors aan de slag met kwaliteitsverbetering (SKNL) en het realiseren van nieuwe natuur en herstel in het kader van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). De Bosgroepen zijn daarbij nadrukkelijk in beeld als betrouwbare partners met doorzettingskracht . Als SNL-gecertificeerde organisatie komen de Bosgroepen in aanmerking voor lumpsum-afspraken.

Brede versterking
Om aan deze ontwikkeling tegemoet te komen zijn alle Bosgroepen momenteel hun team aan het versterken. De ontwikkelingen vragen om specifieke ecologische kennis en om goede projectleiders.

Bij de Unie van Bosgroepen komen er vier nieuwe mensen bij:

  • Leon van den Berg krijgt als hydro-ecoloog een aanstelling bij zowel Bosgroep Zuid-Nederland als de Unie. Zijn expertise zal worden ingezet bij PAS-maatregelen, die vrijwel altijd met hydrologie van doen hebben;
  • Harm Smeenge is ook ecoloog, maar met specialisatie in de historische ecologie, een nieuw vakgebied. Ook heeft hij veel ervaring met LESA (Landschaps-Ecologische Systeem Analyse);
  • Gerry Bulten is een zeer ervaren projectleider met een stevige inhoudelijke basis. Zij zal met name in grote, langlopende projecten een rol gaan spelen;
  • Ariët Kieskamp ten slotte treedt aan als projectmedewerker, na vorig jaar een half jaar stage te hebben gelopen bij de Unie.

Met deze uitbreiding heeft de Unie van Bosgroepen straks een uitstekend team , dat zich uiteraard Bosgroepen breed in gaat zetten. Samen met de drie Bosgroepen gaat de Unie voor het ledenbelang, het versterken van bos en natuur vanuit een duurzame instandhouding en een betere financiering van het beheer.

Het team van Bosgroep Midden Nederland wordt met twee nieuwe medewerkers versterkt:

  • Roland van den Bergh treedt per 1 januari in dienst als Hoofd Bedrijfsbureau. In die functie wordt hij teamleider van de administraties van Midden Nederland, Noord-Oost Nederland en de Unie. Roland is van huis uit accountant.
  • Wouter Delforterie begint per 1 januari als regiobeheerder Utrecht en de Hollanden. Hij werkte voorheen bij Bosgroep Zuid Nederland.

Het team van Bosgroep Zuid Nederland wordt uitgebreid met de volgende medewerkers:

  • Per 1 januari start expertmedewerker Leon van den Berg (in samenwerking met de Unie). In Zuid Nederland zal Leon zich gaan bezig houden met eco-hydrologische projecten en zal het ecologisch aanspreekpunt voor Limburg worden.
  • Per 1 februari komt Irene Appel als projectleider het team van Limburg versterken. Irene werkt nu als projectleider bij DLG en heeft o.a. de leiding in de Life projecten Deurnse Peel en Groote Peel .

Het team van Bosgroep Noord-Oost Nederland is reeds uitgebreid. Sinds de zomer zijn Penelope van Wijhe en Marieke van Straaten gestart als beheerassistent.

Nieuwe samenwerking
De Bosgroepen werken regelmatig samen met collega-organisaties. De afgelopen jaren hebben we met Stichting Bargerveen veel projecten samen uitgevoerd, tot wederzijdse tevredenheid. Daarom hebben we besloten met Stichting Bargerveen vanaf 2015 een structurele en strategische samenwerking aan te gaan. Stichting Bargerveen adviseert over complexe beheerproblemen. Soms is daarvoor onderzoek nodig, soms is het een vertaling van innovatieve kennis naar lokale en regionale schaal (zie www.stichtingbargerveen.nl). Door de samenwerking te intensiveren ontstaat een wederzijdse inspiratie en wordt kennis gedeeld. We zijn daardoor meer toegerust om de vragen van de toekomst voor leden beter en adequater te beantwoorden. Ook bieden we naar leden en andere opdrachtgevers een breder pakket aan diensten en worden we robuustere organisaties.

labels:

gerelateerd