Waterlandgoedvisie als leidraad voor dagelijks beheer

Landgoed Singraven is onlosmakelijk verbonden met water. Maar een goed beeld van de waterhuishouding was er niet. De Bosgroepen hielpen belangen afwegen en een waterlandgoedvisie opstellen. Die visie is nu de basis voor het dagelijks beheer.

De vraag: een plan voor water

Dwars door Landgoed Singraven slingert de Dinkel. En daarmee begon het, vertelt rentmeester Kees Jan Meijer. “De Dinkel moest van Europa vispasseerbaar worden, maar we misten daarvoor de basis. En daar lopen we vaker tegenaan: bij alles wat we doen, speelt water een rol maar er is geen goed plan.”

Landgoed Singraven en waterschap Vechtstromen staken de koppen bij elkaar om dat plan te maken. Maar het bleek best een complex vraagstuk, want er spelen op een landgoed heel veel verschillende belangen. Singraven heeft landbouw nodig om het landgoed economisch rendabel te houden, maar wil ook de natuurwaarden en monumenten behouden. Voor het waterschap zijn waterkwaliteit en –kwantiteit belangrijk.

“De Bosgroepen hebben specialistische kennis in huis van waterproblematiek, ecologie. Dat zorgt voor een compleet pakket.”

De aanpak: systeem als basis

Daarom werden de Bosgroepen in de arm genomen. De Bosgroepen namen allereerst het systeem onder de loep: hoe zit de bodem in elkaar, hoe lopen waterstromen? Want pas als je op het systeem aansluit, is een plan duurzaam, legt projectleider Gerry Bulten uit. “Vervolgens keken we: welke functie kan waar een plek krijgen, en hoe kunnen we alle doelen verwerken? Dat leidt tot een visie waar iedereen tevreden mee is. Bovendien hebben we het plan niet te ingrijpend gemaakt, en dat past goed op een landgoed met zo’n belangrijke historische achtergrond.”

Het resultaat: functies vertaald

De waterlandgoedvisie bestaat uit kaarten en beschrijvingen van functies en doelen. Een toegankelijk document zonder overbodige lappen tekst waarin je meteen vindt wat je zoekt, vindt Meijer. Bulten: “De visie is echt een kaart geworden, met veel beeld om te laten zien wat alles precies voorstelt. En met een praktische vertaling. Er zijn bijvoorbeeld drie typen bos aangewezen – productiebos, natuurbos en iets daar tussenin – maar ook cultuurhistorie en landbouw. Welke grondwaterstand is voor elke functie gewenst? En wat moet het landgoed wel en niet actief beheren? Dat laat deze visie zien.”

“De lijnen zijn kort en het verliep heel soepel. In een beperkt aantal overleggen was het voor elkaar.”

In gebruik: naslagwerk voor 20 jaar

Het document is meteen in gebruik genomen. “Meteen in 2015 hebben we gewerkt aan de vispasseerbaarheid: watergangen verdiept of juist ondieper gemaakt, vistrappen gebouwd. Maar ook voor alles wat we nog gaan doen, is de waterlandgoedvisie de leidraad. We kunnen hem altijd even naslaan: wat is de hoofdfunctie van dit gebied, en hoe zorgen we ervoor dat er geen conflicten optreden met de waterhuishouding? Dit kan wel 10 tot 20 jaar mee.”

Meijer is blij met het resultaat, maar ook met de gang van zaken. “De lijnen zijn kort en het verliep heel soepel. In een beperkt aantal overleggen was het voor elkaar. De Bosgroepen hebben specialistische kennis in huis van waterproblematiek, ecologie. Dat zorgt voor een compleet pakket. De Bosgroepen luisterden kritisch, gaven advies, maar hadden begrip voor onze ideeën en keuzes. Ook het waterschap heeft die keuzes gerespecteerd. En ik heb gewoon meer met mensen dan met bedrijven. Met André, Fons en Gerry werkt het gewoon heel prettig!”

 

Lees meer over Bosgroepen in beeld >