Bosgroepen gaan Nederlandse bossen extra ondersteunen samen met FSC en StukjeNatuur

28 september 2020

De Unie van Bosgroepen is een samenwerking aangegaan met FSC Nederland en de recent opgerichte Stichting StukjeNatuur om de bossen in Nederland te verrijken. Via deze samenwerking willen we de komende vijf jaar 3 miljoen bomen planten door heel Nederland. De bomen worden geplant in FSC gecertificeerde bossen van leden van de Bosgroepen die aan de FSC standaard voldoen. Met deze standaard is het uitdrukkelijk de bedoeling om de klimaatadaptie, biodiversiteit en additionele CO2-opslag inzichtelijk en verifieerbaar te maken.

De gelden voor de aanplant zullen worden opgehaald door Stichting StukjeNatuur via donaties van en sponsoring door particulieren en bedrijven. Terreineigenaren die geschikte bossen voor verrijking hebben, kunnen een subsidie- aanvraag indienen bij Stukje Natuur. Na goedkeuring door Stukje Natuur wordt de subsidie aan de terreineigenaar verleend, waarmee ruim de meerderheid van de aanplantkosten kan worden betaald. De Bosgroepen zullen de aanplant en het beheer regelen.

De Bosgroepen zien dit initiatief als een mooie manier om haar terreineigenaren een extra helpende hand te geven om hun bossen weer of extra vitaal te maken. Door particulieren en lokale bedrijven hierbij te betrekken, hopen we dat de waardering voor de bossen van onze leden wordt vergroot.

Dit initiatief is een mooie aanvulling op alle andere projecten die we vanuit de Bosgroepen hebben lopen om de bossen in Nederland te verrijken. De planning is dat dit najaar al een start wordt gemaakt met een paar gebieden. Klinkt dit interessant voor uw terrein? Stukje Natuur is altijd op zoek naar extra terreinen en initiatieven om bomen bij te planten. Kijk op stukjenatuur.nl voor meer informatie en contactgegevens of neem contact op met uw regiomanager.

 

labels: , ,

gerelateerd