Bosgroepen en Stichting Bargerveen bundelen expertise

25 juni 2015

De Bosgroepen en Stichting Bargerveen werken al enkele jaren samen aan projecten. In expertise vullen we elkaar goed aan. Daarom zijn wij per 1 januari een officieel samenwerkingsverband aangegaan.

Brede expertise nodig

Bij bos- en natuurbeheer gaat het lang niet alleen over het beheer zelf, maar bijvoorbeeld ook over de realisatie van Natura 2000-doelen, betrokkenheid bij de PAS en duurzaam bosbeheer. Bij de benaderingen van vraagstukken over deze onderwerpen moet niet alleen gekeken worden naar specifieke percelen, maar ook naar de omgeving en naar het landschappelijke systeem. Om de vraagstukken die spelen efficiënt en effectief te kunnen oplossen, is expertise uit verschillende vakgebieden nodig, zoals hydrologie, landschapsecologie, bosbeheer, cultuurhistorie, net als gedegen kennis van flora en fauna.

Met systeemaanpak werken aan natuurkwaliteit

Door intensievere samenwerking beschikken de Bosgroepen en Stichting Bargerveen nu over een breder palet aan expertises. Samen kunnen wij vraagstukken over beheer en ontwikkeling van bos, natuur en landschap nog beter oppakken. Of het nu gaat om onderzoek en analyse, planvorming en uitvoering of innovatieve ontwikkelingen. Wij kijken daarbij naar de kracht van een compleet landschappelijk systeem en werken van daaruit aan de kwaliteit van natuur en andere ruimtelijke functies.

In de afgelopen jaren werden al meerdere projecten succesvol samen uitgevoerd. In onze nieuwe brochure vindt u hiervan een aantal mooie voorbeelden. Op onze websites (bosgroepen.nl; stichtingbargerveen.nl) vindt u nog veel meer informatie over projecten waar we met veel vakmanschap samen aan werken.

Wij hopen in de toekomst vele particuliere eigenaren, natuurorganisaties en overheden van dienst te mogen zijn met deskundig advies en ondersteuning op maat!

 

Voor vragen over de samenwerking kunt u contact opnemen met Ella de Hullu (06 4526 7070, e.dehullu@science.ru.nl) of Ben Huisman (0318 672 628, b.huisman@bosgroepen.nl).

 

labels: , , ,

gerelateerd