Bosgroepen blijven zich ontwikkelen

23 april 2019

De Bosgroepen richten zich op duurzaam beheer van de bos- en natuurterreinen van hun leden. Dat doen wij op grond van onze ervaringen en kennis. Binnen en buiten de Bosgroepen wordt continu nieuwe kennis ontwikkeld. Welke kennis is van invloed op het werk voor onze leden? Hoe kunnen wij die kennis het beste omzetten in gerichte adviezen en projecten? En hoe delen we kennis tussen de Bosgroepen?

Kernteam Kennisontwikkeling

Het recent opgerichte Kernteam Kennisontwikkeling gaat deze zaken aanpakken. In eerste instantie intern. Maar ook inhoudelijke vragen van leden kunnen via de Bosgroepen bij het Kernteam worden ingebracht. En uiteraard zullen de Bosgroepen waar nodig ook nieuwe kennis delen met hun leden; tijdens veldbijeenkomsten, symposia en/of ledenvergaderingen.

In het Kernteam zitten vertegenwoordigers van de Bosgroepen (Bosgroep Zuid Nederland, Bosgroep Midden Nederland, Bosgroep Noord-Oost Nederland) en de Unie van Bosgroepen. Het team wordt gefaciliteerd door de Unie van Bosgroepen.

 

labels: , , , ,

gerelateerd