Zintuigen prikkelen tijdens regiobijeenkomst Limburg

Publicatiedatum: 20 mei 2018

Op de regiobijeenkomst Limburg in het IJzeren Man gebied in Weert mochten we 17 mei ruim 40 leden verwelkomen. Het onderwerp was dit keer vooral gericht op de belevingswaarden van bos- en natuurgebieden.

Een mooi voorbeeld van het samenkomen van natuur en beleving, is te vinden in het gebied de IJzeren Man, waar we deze regiobijeenkomst te gast waren. De IJzeren Man stimuleert de beleving extra via het onlangs geopende Zintuigenpark Weert waar we als Bosgroep ook een rol hebben gespeeld in de realisatie. Hier prikkelen de verschillende ‘zintuigeilanden’  de zintuigen ‘horen, zien, proeven, voelen en ruiken’, op creatieve wijze. Op het zesde ‘feesteiland’ komen álle zintuigen samen. Het aanbod is heel divers en is bovendien toegankelijk voor iedereen!

Toenemende maatschappelijke belangstelling belevingswaarde

Een uitstekende locatie dus om in te gaan op de toenemende maatschappelijke belangstelling voor de belevingswaarde van bos en natuurterreinen. Dat is niet alleen in Nederland zo, maar ook daarbuiten. Dat het onderwerp ook binnen ons werkgebied leeft, was duidelijk op te maken uit de interesse van alle aanwezigen.

Positieve gezondheid en de beleving in bos- en natuurgebieden

Tijdens de inleidingen van mevrouw Pardoel en de heer Van Rooijen is ingegaan op:

  • de bredere onderzoeksvragen in relatie tot gezondheid en welbevinden;
  • de verschillende voorbeelden van sociale projecten in Europa waar bos- en natuurgebieden benut worden om mensen te laten re-integreren.

De inzet van de gemeente Weert werd verwoord door wethouder Sterk, die vooral uitnodigt tot het aangaan van de verbinding tussen een ‘Positieve gezondheid’ en de beleving in bos- en natuurgebieden’.

Een zonnige wandeling langs de zintuigeneilanden en een gezellige afsluiting op het terras maakten de middag compleet.

labels: , ,

gerelateerd