Wat doen we?

Bosgroep Zuid Nederland is een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk.

Werkgebied; ons werkgebied strekt zich uit over de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De leden zijn eigenaar van bos en/of natuurterreinen. Hieronder vallen zowel particulieren, landgoedeigenaren en gemeenten, als natuurbeschermingsorganisaties en enkele kloosterordes. Bosgroep Zuid Nederland heeft circa 483 leden.

Ondersteuning leden; de Bosgroep ondersteunt haar leden op diverse manieren bij de ontwikkeling, inrichting en beheer van hun bos- en natuurterreinen. De ondersteuning kan op verschillende manieren plaatsvinden; in de vorm van inhoudelijk of strategisch advies over bos-of natuurbeheer of het opstellen van inrichtingsplannen of subsidie aanvragen. Ook kunnen wij de uitvoering in het veld voor onze rekening nemen, of inzet van vrijwilligers hierin organiseren. Door haar vele contacten kan de Bosgroep prima een intermediaire rol vervullen; tussen verschillende partijen of eigenaren binnen een gebied, tussen een gemeente en vrijwilligers, tussen een eigenaar en de overheid etc . Daarnaast verzorgt Bosgroep Zuid Nederland voor 41 gemeenten en particuliere leden het totale bos- en natuurbeheer door middel van een meerjarige beheerovereenkomst. De meerwaarde van de Bosgroep is dat zij deskundige en integrale ondersteuning kan bieden van het begin van het proces tot aan de daadwerkelijke uitvoering, hoe groot of klein ook. Als coöperatie zonder winstoogmerk kan de Bosgroep haar diensten aanbieden voor een gunstig ledentarief. Onze diensten zijn onderverdeeld in:

Natuur en ecologie

Bosbeheer en hout

Subsidies en beleid