Voortgang Bossenstrategie

Publicatiedatum: 31 maart 2020

Het ministerie van LNV en provincies werken momenteel aan het uitvoeringsprogramma voor hun gezamenlijke Bossenstrategie. Daar betrekken ze andere partijen bij, waaronder ook de Bosgroepen. Kernthema’s zijn: meer bos, vitaal bos, bomen buiten het bos, en gebruik van het bos. De VBNE, Algemene Vereniging Inlands Hout en de Bosgroepen hebben, geadviseerd door de WUR, een gezamenlijke  handreiking gemaakt voor de bossenstrategie, die ze aan het ministerie van LNV en IPO aanbieden.

De hoofdlijnen van de handreiking zijn:

  • Voorkom ontbossing
  • Breid het bestaande bos uit: 10% erbij
  • Verhoog de veerkracht van het bestaande bos
  • Versterk de biodiversiteit
  • Stimuleer een duurzame houtketen
  • Waarborg de recreatiefunctie van het bos

Met een concrete lijst instrumenten levert de handreiking (pdf) praktische input voor het uitvoeringsprogramma van de Bossenstrategie.

Hiernaast dragen de regionale Bosgroepen ook, samen met o.a. Federatie Particulier Grondbezit, ideeën aan verschillende Provincies aan, voor de Bossenstrategie.

Zie ook:

labels:

gerelateerd