Unieke zwanenmossel teruggeplaatst in vijver Steinerbos

Publicatiedatum: 2 april 2019

Foto: Luc Dodder

In 2017 hebben we de gemeente Stein geadviseerd over de herinrichting van de visvijver Steinerbos. Doel was het gebied een kwaliteitsimpuls te geven en het toekomstbestendig te maken met het oog op het behoud én de versterking van de aanwezige flora en fauna. In 2018 ging de gemeente van start met de werkzaamheden. Met het gefaseerd terugplaatsen van diverse vissoorten en de in Nederland unieke zwanenmossel, wordt het project nu afgerond.

Onderwatermilieu

Foto: Luc Dodder

De vijverrand en het groengebied er omheen hebben een hoogwaardige uitstraling gekregen met aandacht voor plant en dier. Speciale aandacht is uitgegaan naar het onderwatermilieu, onder andere voor de zwanenmossel. ‘Deze zoetwatermossel is de grootste soort in Nederland, maar ze wordt helaas door het mechanisch schonen van vijvers en sloten steeds meer bedreigd. Door goede samenwerking tussen de vrijwilligers van IVN, Sportvisserij Limburg en de gemeente Stein is deze mossel in staat zich hier verder te ontwikkelen’, aldus schelpendeskundige Arnold Serier.
Ook is 200 kilo vis (blankvoorn en ruisvoorn) uitgezet in de vijvers. Dit wordt in het voor- en najaar van 2020 en 2021 herhaald. Vervolgens kan er in 2021 weer worden gevist in de vijver.

Foto: Luc Lodder

‘Groene ring’ rond Stein

Ook werd het openbare groengebied rond het Steinerbos aangepakt en verbreed tot een wandelzone. Samen met belanghebbenden is ingezet op opwaardering van dit groengebied dat onderdeel uitmaakt van de ‘Groene ring’ rond Stein. Hierbij stonden het herstel van zowel recreatieve als ecologische verbindingen en het versterken van landschappelijke kwaliteiten centraal.

labels: , ,