Uitnodiging regiobijeenkomst Bosgroep Zuid Nederland 7 oktober 2021

Publicatiedatum: 3 september 2021

Bosgroep Zuid Nederland nodigt haar leden van harte uit voor de regiobijeenkomst op 7 oktober in Herberg de Buitenman: Buitenman 2 in Lage Mierde.

Te gast bij ASR op Landgoed de Utrecht

Deze middag zijn we te gast bij ASR op Landgoed de Utrecht. Het landgoed is gelegen in de Brabantse Kempen en strekt zich uit over de gemeenten Hilvarenbeek en Reusel de Mierden. In 1898 startte de Levensverzekeringmaatschappij “de Utrecht” een groot ontginningsproject dat is uitgegroeid tot het Landgoed de Utrecht. In totaal is het landgoed ongeveer 2.500 hectare groot waarvan maar liefst 1.600 hectare bos is en 200 hectare natuur. Deels is het landgoed aangewezen als Natura2000.

Door de omvang van het landgoed spelen er veel interessante projecten, te veel voor één middag, waaruit we een selectie hebben gemaakt om tot een gevarieerd en naar ons idee interessant programma te komen.

Water vasthouden op landschapsschaal

Recent is het Turfven hersteld waarmee het begin is gemaakt om een natte laagte van weleer te herstellen. Dit is een eerste stap in de veel grotere opgaven om water vast te houden in het kader van klimaatsverandering.

Bestrijding Japanse duizendknoop in beekdal bossen

Binnen het Natura2000 gedeelte rondom het beekdal van de Reusel komt Japanse duizendknoop voor. Om deze ongewenste soort terug te dringen wordt de laatste jaren actief ingegrepen. De ervaringen hiermee zullen gedeeld worden.

Natuurherstel in Natura2000

Rondom de Flaes worden er in het kader van het verbeteren van groeiplaatsen van vochtige heide diverse werkzaamheden uitgevoerd. Dit zal tevens het doel van de excursie zijn.

ASR en de Bosgroep nodigen u dan ook van harte uit voor deze interessante middag. Het programma is als volgt:

Programma

12.00 uur: inloop met koffie, thee en broodjes
13:00 uur: welkomstwoord en toelichting door diverse sprekers
15.00 uur: veldwandeling op Landgoed de Utrecht
16.30 uur: afsluiting met hapje en drankje

Tijdens de excursie zullen we één van onze uitvoeringen op het landgoed gaan bekijken en zal hier door de betrokken medewerkers uitleg over worden gegeven. Vanaf Herberg de Buitenman zullen we naar de excursie locatie rijden, u ontvangt van ons op de dag zelf hiervoor de routebeschrijving.

Denkt u aan goede schoenen of laarzen?

Aanmelden kan tot vrijdag 1 oktober

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar mevr. M. Rovers of C. Albers (postbus@bosgroepzuid.nl) onder vermelding van ‘regiobijeenkomst 7 oktober 2021’. Geeft u naast uw naam ook even door met hoeveel personen u komt en of u gebruik wilt maken van de lunch? Aanmelden kan tot vrijdag 1 oktober a.s.

Wij hopen u te mogen ontmoeten op donderdag 7 oktober 2021. Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

Arno Neijts
Directeur

labels:

gerelateerd