Uitnodiging regiobijeenkomst Bosgroep Zuid Nederland 3 oktober 2019

Publicatiedatum: 6 september 2019

Bosgroep Zuid Nederland nodigt u hierbij van harte uit voor de regiobijeenkomst op 3 oktober in het drinkwaterproductiebedrijf WPH, Baexemerweg 3, 6099 NA Beegden (afslag N273 richting Beegden, direct aan de rechterhand).

Beegder- en Hornerheide

Deze middag zijn we te gast op de Beegder- en Hornerheide. In dit prachtige natuur- en grondwaterbeschermingsgebied beheren Stichting Limburgs Landschap, Gemeente Maasgouw, Gemeente Leudal, Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) en de familie Magnée in totaal ca 880 hectare bos, heide, vennen en graslanden. Afgelopen jaren hebben de eigenaren gewerkt aan een gezamenlijke gebiedsvisie. Die visie vertaalt men nu naar een concreet uitvoerings- programma. Een goed moment om u te laten zien met welke opgaves de verschillende eigenaren te maken hebben.

Gastheer is dit keer WML, waar we te gast zijn op het drinkwaterproductiebedrijf WPH. Dit complex ligt midden in het natuur- en grondwaterbeschermingsgebied waar men van oppervlakte- en grondwater via natuurlijke- en ingenieuze technische processen helder en betrouwbaar drinkwater maakt. Het productieproces zal worden toegelicht door medewerkers van WML.

Mede namens de WML en de andere terreineigenaren, nodigt de Bosgroep u van harte uit voor deze interessante middag.

Programma

12.00 uur:       inloop met lunch
13:00 uur:       welkomstwoord
13:10 uur:       toelichting gebiedsvisie
13:30 uur:       bezoek drinkwaterproductiebedrijf
14:30 uur:       pauze
15:00 uur:       veldwandeling door de Beegderheide met diverse excursiepunten
16.30 uur:       afsluiting met hapje en drankje

Veiligheids- en hygiëneprotocol

In verband met het drinkwaterveiligheid protocol is het van belang dat u een identiteitsbewijs, op verzoek, kunt tonen bij binnenkomst. Wanneer u met meerdere mensen komt, vragen wij u de naam van iedere deelnemer te vermelden bij uw aanmelding. Ook op het gebied van hygiëne vragen we uw aandacht. We zijn te gast in een productielocatie voor drinkwater waar hygiëne hoog in het vaandel staat. Daarom is het wenselijk om twee paar schoeisel bij u te hebben, in verband met de wandeling.

Aanmelden voor deze regiobijeenkomst

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar mevr. C. Albers (c.albers@bosgroepen.nl) onder vermelding van ‘regiobijeenkomst 3 oktober 2019’. Geeft u naast uw eigen naam, ook de namen door van eventuele andere deelnemers. Wanneer u gebruik wilt maken van de lunch, en/of dieetwensen heeft, wilt u dit dan ook doorgeven? Aanmelden kan tot 30 september a.s.

Wij hopen u te mogen ontmoeten op donderdag 3 oktober 2019. Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

A.J. (Arno) Neijts
Directeur

Klik op de blauwe tekst om de link te openen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Celesta Albers op telefoonnummer 040-2066360 of via c.albers@bosgroepen.nl.

labels:

gerelateerd