Uitnodiging regiobijeenkomst Bosgroep Zuid Nederland 23 mei 2019

Publicatiedatum: 1 mei 2019

Bosgroep Zuid Nederland nodigt u hierbij van harte uit voor de regiobijeenkomst op 23 mei in Zalencentrum “De Smed”, Dorpsstraat 40, 5708 GJ in Stiphout.

Te gast bij de gemeente Helmond

Deze middag zijn we te gast bij de gemeente Helmond. In en rond Helmond is veel natuur aanwezig. De belangrijkste kwaliteiten hiervan worden gevormd door enerzijds de robuustheid van de droge boscomplexen en anderzijds de ligging van beekdalen in en rondom de stad.

De robuustheid van de droge bossen rondom Helmond is bijzonder en biedt uitgelezen kansen voor het realiseren van droge verbindingen. Ook binnen deze bossen is veel afwisseling te vinden. Zo zijn de Stiphoutse bossen zeer gevarieerd door de aanwezigheid van een heidecomplex met vochtige en droge heide en verschillende typen vennen. Deze leefgebieden zijn recent met elkaar verbonden door interne verbindingszones.

De Beekdalen in Helmond bieden goede kansen voor het realiseren van natte verbindingszones. Daarnaast zorgen de gradiënten van droog naar nat voor een diversiteit aan habitattypen, waarin veel soorten hun plek kunnen vinden. De natuurterreinen Bundertjes en Groot Goor vormen belangrijke gebieden binnen deze verbindingen.

Ecologische verbindingszones

Ecologische verbindingszones, ofwel EVZ’s, vormen dan ook het thema van deze middag. EVZ’s hebben een belangrijke functie om natuurkernen met elkaar te verbinden en migratie van planten- en diersoorten mogelijk te maken. Afhankelijk van de doelsoorten kunnen  verbindingszones uit natte en droge elementen bestaan. Maar ook  natuurinclusieve vormen van landbouw, zoals agroforestry, kunnen een functie vervullen in het robuuster maken van deze verbindingszones. Tijdens deze middag belichten we graag de verschillende mogelijkheden.

De gemeente Helmond en de Bosgroep nodigen u dan ook van harte uit voor deze interessante middag. Het programma is als volgt:
Programma

12.00 uur: inloop met koffie, thee en broodjes
13:00 uur:

  • welkomstwoord Wethouder Erik de Vries
  • uitdagingen EVZ realisatie in het stedelijk gebied, Nina ter Linde (gemeente Helmond)
  • EVZ’s in het landelijk gebied, Twan van Alphen/Kirsti Zwaard (Bosgroep Zuid Nederland)
  • Agroforesty en voedselbossen als versterking van EVZ’s, Dirkje Verhoeven (Bosgroep
    Zuid Nederland)
  • Adoptieplan Stiphoutse vennen, Ad Adriaans/ Jan van Bommel (IVN-Helmond)

15.00 uur:
Veldwandeling interne verbindingszones in het Stiphoutse bos, Kirsti Zwaard (bosgroep Zuid Nederland)

16.30 uur:
Afsluiting met hapje en drankje.

Denkt u aan goede schoenen of laarzen?

Aanmelden voor de regiobijeenkomst

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar mevr. C. Albers (c.albers@bosgroepen.nl) onder vermelding van ‘regiobijeenkomst 23 mei 2019’. Geeft u naast uw naam ook even door met hoeveel personen u komt en of u gebruik wilt maken van de lunch? Aanmelden kan tot 19 mei a.s.

Wij hopen u te mogen ontmoeten op donderdag 23 mei 2019. Graag tot dan!
Met vriendelijke groet,

A.J. (Arno) Neijts
Directeur

labels:

gerelateerd