Uitnodiging Regiobijeenkomst 4 oktober 2018 in Asten

Publicatiedatum: 13 augustus 2018

Kennis delen

Uitnodiging regiobijeenkomst Bosgroep Zuid Nederland op 4 oktober 2018, in Asten

Bosgroep Zuid Nederland nodigt u hierbij van harte uit voor de regiobijeenkomst op 4 oktober in gemeenschapshuis ‘De Klepel’, Kerkstraat 8, 5721 GV in Asten.

Even opletten bij het parkeren, want er geldt hier een blauwe zone wat betekent dat u hier maximaal 2 uur mag parkeren met een parkeerschijf.

Te gast bij de gemeente Asten

Deze regiomiddag zijn we te gast bij de gemeente Asten en in het bijzonder de Dennendijkse Bossen. Dit 300 hectare grote bosgebied is 100 jaar geleden aangelegd door de ontginning van voormalige heidegronden. Een geschiedenis die duidelijk terug te zien is. Zo staan er nog veel naaldbomen, vooral grove dennen. Deze soort deed het namelijk goed op de door vele eeuwen van verschraling verarmde gronden. De destijds aanwezige vennen zijn tijdens de ontginning bebost. De vele slootjes, gegraven voor de ontwatering, herinneren ons hier nog aan. Een deel van de vennen is ontgonnen tot landbouwgrond die nu als enclaves in het gebied liggen. De zogenaamde Bleeken.

De weg naar een natuurlijker en gevarieerder bosgebied

De gemeente Asten heeft in samenwerking met de Bosgroep de afgelopen jaren hard gewerkt aan het realiseren van een natuurlijker en gevarieerder bosgebied. Onder andere door het toepassen van geïntegreerd bosbeheer. Sinds een aantal jaren zijn daar een aantal systeemherstelmaatregelen aan toegevoegd. Zo zijn inliggende slootjes gedempt om het water langer in het gebied vast te kunnen houden. Ook hebben we boomsoorten ingebracht die het bos laten ontwikkelen naar een meer gevarieerd bos en tegelijk de verschraalde bodem herstellen. Delen van de Bleeken zijn inmiddels ingericht als natuurgebied, wat het gebied niet alleen veel aantrekkelijker maakt voor mens en natuur, maar ook robuuster en klimaatbestendiger. En daarmee dus ook beter voorbereid op de toekomst!

Een mooie ontwikkeling en de gemeente Asten en de Bosgroep nodigen u dan ook van harte uit om deze voorbeelden tijdens de regiobijeenkomst van 4 oktober in het terrein te komen bekijken. Het programma is als volgt:

Programma

12.00 uur:           inloop met koffie, thee en broodjes
13:00 uur:           welkomstwoord, toelichting door diverse sprekers en veldwandeling
16.30 uur:           afsluiting met hapje en drankje

Aanmelden voor de regiobijeenkomst

U kunt zich nog aanmelden door voor 28 september een mail te sturen naar c.albers@bosgroepen.nl onder vermelding van ‘regiobijeenkomst 4 oktober 2018’. Geeft u naast uw naam ook even door met hoeveel personen u komt en of u gebruik wilt maken van de lunch?

Wij hopen u te mogen ontmoeten op donderdag 4 oktober 2018. Graag tot dan!

A.J. (Arno) Neijts
Directeur

 

labels: ,

gerelateerd