Uitnodiging informatiebijeenkomst 3 mei overstappers IKL naar Bosgroep Zuid NL

Publicatiedatum: 11 april 2022

Deze uitnodiging is voor diegenen die recent zijn overgestapt van IKL naar Bosgroep Zuid Nederland.

Uitnodiging informatiebijeenkomst 3 mei 2022

U bent recent overgestapt van IKL naar Bosgroep Zuid Nederland en daarmee verwelkomen we u graag als lid van onze coöperatie. We kunnen ons voorstellen dat het prettig is om persoonlijk kennis te maken en wellicht heeft u nog vragen of behoefte aan wat meer informatie over onze organisatie, werkwijze en de mogelijkheden voor uw eigendom(men). Daarom nodigen we u van harte uit voor de informatiebijeenkomst op 3 mei.

Een nadere kennismaking, nuttige informatie en een veldbezoek

We ondersteunen onze leden op verschillende manieren bij de ontwikkeling, inrichting en het beheer van hun bos- en natuurterreinen. Het organiseren van de beheersubsidie uit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) is daarvan een belangrijk onderdeel. Per 1 januari 2022 zal de Bosgroep ook uw SNL-subsidieaanvraag regelen. Deze subsidie gaat vooral over het behoud en de instandhouding van natuurterreinen, bossen en landschapselementen. Tijdens de informatiebijeenkomst gaan we dieper in op de achtergronden en systematiek van de regeling, maar vooral ook wat het in de praktijk betekent om het beheer uit te voeren.
De informatiemiddag bestaat uit een binnen- en buitengedeelte. Naast een uitleg over de Bosgroepen en SNL, krijgt u ook meer informatie over het SNL Portaal van de Bosgroepen. Een website die u eenvoudig en op ieder gewenst tijdstip toegang geeft tot alle informatie over uw SNL.
Daarna nemen gastheer Leon Hupperich en Leon van den Berg, ecoloog bij de Bosgroepen, u graag mee naar buiten, waar ze in het veld uitleg zullen geven over beheer, beheertypen en landschapselementen.

Locatie en programma

We ontvangen u tijdens deze informatiebijeenkomst op Landgoed Kasteelhoeve Cartils. Onze gastheer is de heer L. Hupperich.
12.45 uur: inloop
13:00 uur: welkomstwoord
13:10 uur: Bosgroep Zuid Nederland: wie zijn wij
13:30 uur: uitleg SNL en het Bosgroepen SNL Portaal
14:15 uur: pauze
14:45 uur: uitleg en het bekijken van verschillende beheertypen en landschapselementen
16.45 uur: afsluiting

Voor nu alvast belangrijk: aankomende veldcontroles en vervolg

We attenderen u bij deze ook alvast op de veldcontroles die vanaf medio april gepland staan. Hierbij wordt gekeken naar het beheertype, openstelling en of het beheer op de juiste manier heeft plaatsgevonden. De veldcontrole is onderdeel van de kwaliteitsbeoordeling van het natuurbeheer en is onderdeel van de SNL. U heeft de Bosgroep toestemming verleend om deze veldcontrole uit te voeren met het ondertekenen van de aanvraag. Vanwege het grote aantal aanvragers zullen de veldcontroles niet actief bij u aangemeld worden. Het kan dus zijn dat u komende tijd medewerkers van de Bosgroep in uw terrein aan het werk ziet. Wanneer er aanleiding is om het gevoerde beheer met u te evalueren, of als er nog vragen zijn over de situatie in het terrein en het gebruikte kaartmateriaal voor de subsidieaanvraag, dan nemen we persoonlijk contact met u op.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst

We hopen natuurlijk dat u ook aanwezig zult zijn tijdens de informatiebijeenkomst op 3 mei. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar mevr. C. Albers (c.albers@bosgroepen.nl) onder vermelding van ‘Informatiebijeenkomst 3 mei 2022’. Komt u met meer mensen? Geef dan naast uw eigen naam, ook de namen door van de andere deelnemers. Aanmelden kan tot 28 april a.s.
Graag tot ziens op dinsdag 3 mei 2022!

Met vriendelijke groet,
Arno Neijts
Directeur

Voor vragen kunt u contact opnemen met Celesta Albers via telefoonnummer 040-2066360 of per mail: c.albers@bosgroepen.nl

labels:

gerelateerd