Uitnodiging 46e Algemene ledenvergadering Bosgroep Zuid Nederland

Publicatiedatum: 11 november 2022

De raad van toezicht en de directie van Bosgroep Zuid Nederland nodigen u hierbij van harte uit voor de 46e algemene ledenvergadering, op donderdag 8 december a.s. om 13.00 uur. We zijn te gast bij: Golfbaan Echt-Susteren, Hommelweg 3, 6114 RR Susteren.

Te gast in de gemeente Echt-Susteren: impuls voor klimaatbestendig bos- en natuurbeheer

We zijn dit keer te gast in de gemeente Echt-Susteren. Recent heeft de gemeente de beheervisie voor bos, natuur en landschap geactualiseerd. Speerpunten hierin zijn het voeren van klimaatbestendig en duurzaam beheer en het verhogen van de biodiversiteit. Wat dat betekent voor o.a. droge bossen en natte natuurterreinen lichten we toe aan de hand van presentaties binnen en buiten.

Programma

  • 12:00 uur: zaal open (broodjes aanwezig)
  • 13:00 uur:  Aanvang ALV

Deel I: algemene ledenvergadering (13:00 – 14:00 uur)
Voorlopige agenda:
1. Welkomstwoord
2. Opening, mededelingen en algemene ontwikkelingen
3. Verslag 45e ALV*
4. Begroting 2023* Bosgroep Zuid Nederland
5. Tarieven 2023
6. Rondvraag en afsluiting ALV

Deel II: nieuws uit de regio’s (14:00 – 14:15 uur)

Deel III: inhoudelijke toelichting (14:15 – 14:30 uur)
De gemeente Echt-Susteren bezit bijna 300 ha bos, natuur en landschap. Door de grote afwisseling in hoogteligging (van Maasterras tot Maasdal) en bodemopbouw is er veel afwisseling in de terreinen. De komende jaren zet de gemeente sterk in op klimaatbestendig bos- en natuurbeheer, en het bieden van een aantrekkelijke omgeving voor burgers en bezoekers. Johan Arts (regiomanager) zal ingaan op de concrete doelen die de gemeente zich heeft gesteld.

Deel IV: veldexcursie Haeselaarsbroek (14:45 – 16:30 uur)
Op weg naar het Haeselaarsbroek rijden we langs de droge bossen op de flanken van het Maasterras. Hier zal Maaike de Graaf (Sr. Ecoloog) toelichten hoe de door de Bosgroepen ontwikkelde ‘beslisboom ‘veerkrachtig bos’ een rol kan spelen in de keuze voor beheermaatregelen.
Het Haeselaarsbroek is een bijzonder gebied op de overgang van het hoger gelegen Maasterras naar het lager gelegen beekdal van de Pepinusbeek. Door kwelwater is het gebied van oorsprong erg nat. Het is leefgebied van onder andere de gewone bronlibel en de boomkikker. Door aanleg van een rabattensysteem en aanplant van fijnspar in de vorige eeuw is het gebied echter sterk verdroogt. Gemeente, provincie en waterschap maken zich sterk voor systeemherstel. Wat dat betekent voor het gebied laten we graag zien.

Deel V: afsluiting (16:30 uur)
Afsluiting en gezellig napraten met een hapje en een drankje tijdens de borrel.

Aanvullende regels t.a.v. corona

Om aanwezig te kunnen zijn bij deze bijeenkomst dient u klachtenvrij te zijn. Verder zijn er op dit moment geen aanvullende coronaregels waar we rekening mee moeten houden. Mocht dat veranderen, dan informeren wij u tijdig.

Aanmelden kan tot 2 december a.s.

Graag verwelkomen wij u 8 december op de ALV. Om u aan te melden voor de ALV stuurt u een e-mail naar Celesta: c.albers@bosgroepen.nl o.v.v. ’46e ALV’ met de volgende informatie: uw naam en aantal personen en of u mee luncht. Indien er bijzondere dieetwensen zijn horen we dat graag.

Denkt u aan gepaste kleding, schoeisel en regenkleding of paraplu?
Als u ook meegaat met de veldexcursie in de middag, neemt u dan een extra paar schoenen of laarzen mee?

Wij kijken ernaar uit om u 8 december tijdens deze 46e ALV te ontmoeten.
Namens de raad van toezicht en de directie van Bosgroep Zuid Nederland,

Dhr. R. Palmen                                Dhr. A.J. Neijts
Voorzitter raad van toezicht          Directeur

 

*De uitnodiging en stukken staan 2 weken van tevoren op de website van Bosgroep Zuid Nederland. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Celesta Albers via tel. 040-2066360 of c.albers@bosgroepen.nl.

 

labels: ,

gerelateerd