Uitnodiging 45e ALV Bosgroep Zuid Nederland 23 juni 2022

Publicatiedatum: 30 mei 2022

De raad van toezicht en de directie van Bosgroep Zuid Nederland nodigen u hierbij van harte uit voor de 45e algemene ledenvergadering, op donderdag 23 juni a.s. om 13.00 uur.

Te gast bij LIFE Resilias: de ecosysteemaanpak van invasieve exoten

We zijn dit keer te gast bij de Kennisdag van het project LIFE Resilias, dat we samen met projectpartner Stichting Bargerveen realiseren. Het project is gefocust op de ecosysteemaanpak van invasieve exoten. De locatie van zowel de ALV als de Kennisdag is
Hotel Jagershorst, Valkenswaardseweg 44, in Leende.

Programma
12:00 uur Lunch in het restaurant, samen met deelnemers Kennisdag LIFE Resilias
13:00 uur Aanvang ALV

Voorlopige agenda
1. Welkomstwoord 
2. Opening, mededelingen en algemene ontwikkelingen
3. De jaarcijfers 2021* Bosgroep Zuid NL
4. Tarieven en contributie* BgZN vanaf 2023
5. Notulen 44e ALV* 2 december 2021-digitaal-
6. Afscheid van Vincent Lokin
7. (her) benoemen van RvT leden Harry Breviers en Peter Smulders
8. Rondvraag en afsluiting ALV

 • Bezoek veldlocatie LIFE Resilias (u kunt in uw aanmelding aangeven welke veldexcursie uw voorkeur heeft. De locaties liggen op c.a. 15 minuten rijden vanaf hotel Jagershorst)
 • Afsluiting en gezellig napraten met een hapje en een drankje tijdens de borrel (zelfde locatie als borrel LIFE Resilias Kennisdag)

Inhoudelijke deel: dominantie invasieve exoten doorbreken en voorkomen
Na de reguliere onderwerpen van deze 45e ALV, zijn we voor het inhoudelijke deel van de ALV dus uitgenodigd om in de middag met LIFE Resilias mee het veld in te gaan naar een voorbeeldlocatie. Hier is te zien hoe het projectteam de ecosysteemaanpak uitrolt om zo de dominantie van een specifieke invasieve exoot te doorbreken en (in de toekomst) te voorkomen. De insteek is niet bestrijden, maar beheren, zodat het ecosysteem met haar inheemse soorten op termijn zelf veerkrachtig genoeg is om de invasieve exoot onder de duim te houden of terug te dringen. De voorbeeldsoorten zijn Amerikaanse vogelkers in bossen, Japanse duizendknoop in beekdalen en graslanden en zonnebaars en watercrassula in vennen.

Iets meer over LIFE Resilias

De keuze van LIFE Resilias om de veerkracht van ecosystemen te versterken in plaats van invasieve exoten te bestrijden, is gebaseerd op de wetenschap dat bestrijden tijdrovend is, heel veel geld kost en op de lange termijn vaak geen oplossing blijkt te zijn. Wijdverspreide exoten volledig wegkrijgen is nagenoeg niet haalbaar, zeker niet zonder ook het ecosysteem zelf aan te pakken. Het is daarom effectiever om te kijken hoe je bos en natuur dusdanig kunt beheren, zodat het ecosysteem sterk genoeg is om bedreiging van een exoot voor de inheemse flora en fauna te voorkomen. De ecosysteemaanpak.

U kunt al vanaf de ochtend aanhaken bij de Kennisdag, voorafgaand aan de ALV

LIFE Resilias nodigt u van harte uit om ook het ochtendprogramma van de LIFE Resilias Kennisdag mee te maken. Dat is dus voor de start van de ALV. De Kennisdag begint om 9:30 uur met de inloop en inschrijving en start om 10:00 uur met interessante inhoudelijke presentaties over de ecosysteemaanpak. Dit ochtendprogramma is net als de ALV in hotel Jagershorst, waar dan om 13.00 uur onze ALV begint. U kunt beiden dus eenvoudig combineren als u ook de ochtendpresentaties van LIFE Resilias wilt meemaken.

Aanvullende regels t.a.v. corona

Om aanwezig te kunnen zijn bij deze bijeenkomst dient u klachtenvrij te zijn. Verder zijn er op dit moment geen aanvullende coronaregels waar we rekening mee moeten houden. Mocht dat veranderen, dan informeren wij u tijdig.

Aanmelden kan tot 17 juni

Graag verwelkomen wij u 23 juni op de ALV en de LIFE Resilias Kennisdag. Het aanmelden gaat als volgt: Om u aan te melden voor de ALV stuurt u een e-mail naar Marica en Celesta: postbus@bosgroepzuid.nl o.v.v. 45e ALV met de volgende informatie:

 • Graag uw naam vermelden en het aantal personen waarmee u komt, inclusief hun namen.
 • Geeft u ook even aan of u mee luncht? En zo ja, of er bijzondere dieetwensen zijn? Dan kunnen we kijken of de kok hier rekening mee kan houden.
 • Uw voorkeur voor de veldexcursie in de middag (als u meegaat). U heeft de keuze uit 5 voorbeeldsoorten:
  – Amerikaanse vogelkers in bossen
  – Aziatische duizendknoop in beekdalen
  – Aziatische duizendknoop in graslanden
  – Zonnebaars in vennen
  – Watercrassula in vennen
 • Of u voorafgaand aan de ALV ook graag het inhoudelijke ochtendprogramma van LIFE Resilias wilt bijwonen. Dat begint om 9:30 uur. Dan kunnen wij dit doorgeven aan LIFE Resilias zodat u alle informatie over het ochtendprogramma ontvangt.

Afhankelijk van uw voorkeuren, ontvangt u in de week voorafgaand aan de 23e nog aanvullend informatie vanuit LIFE Resilias

Denkt u aan gepaste kleding en schoeisel?

Als u ook meegaat met de veldexcursie in de middag, neemt u dan een extra paar schoenen of laarzen mee? Invasieve exoten kunnen zich namelijk makkelijk verspreiden, zelfs via kleine fragmentjes, Na het bezoek aan de voorbeeldlocatie, wisselen we daarom van schoeisel.

Wij kijken ernaar uit om u 23 juni tijdens deze 45e ALV te ontmoeten.
Namens de raad van toezicht en de directie van Bosgroep Zuid Nederland,

Dhr. R. Palmen Dhr. A.J. Neijts
Voorzitter Raad van Toezicht Directeur

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Celesta Albers via tel. 040-2066360 of c.albers@bosgroepen.nl.

labels:

gerelateerd