Uitnodiging 44e ALV Bosgroep Zuid Nederland 2 december 2021

Publicatiedatum: 9 november 2021

Uitnodiging 44e ALV Bosgroep Zuid Nederland 2 december 2021

De raad van toezicht en de directie van Bosgroep Zuid Nederland nodigen u hierbij van harte uit voor de 44e algemene ledenvergadering, op donderdag 2 december a.s. om 13.00 uur.

We zijn voor deze ALV te gast bij: Manege Venhof, Venhof 2, 6075 NE in Herkenbosch.

Tijdens deze 44e ALV komt er wederom een interessant inhoudelijk onderwerp aan de orde.

Dit keer is dat; natuurbrandpreventie en de effecten van een natuurbrand.

Afgelopen jaren is er in de grensregio NL/DE tussen Mook en Roerdalen gewerkt aan een grensoverschrijdend project om onbeheersbare natuurbranden te voorkomen. In april 2020 brandde echter 225 ha bos en heideterrein op de Meinweg af en moesten zelfs de bewoners van Herkenbosch geëvacueerd worden. Nu, 1,5 jaar verder, zijn de gevolgen van de natuurbrand nog steeds goed zichtbaar. Ondanks de grote schade aan de natuur zijn er ook maatregelen getroffen die de natuur weer op weg helpen.

Tijdens het inhoudelijke gedeelte van de ALV wordt u meegenomen in de organisatie van natuurbrandpreventie, de effecten van een natuurbrand en de maatregelen die kunnen helpen bij preventie. Zo vertelt de Veiligheidsregio Limburg-Noord over hoe de risico’s op onbeheersbare natuurbranden in kaart worden gebracht en hoe met de verschillende partijen op gebiedsniveau verdere analyses en risicobeheerplannen worden gemaakt. Samen met de partners op de Meinweg laten we buiten diverse effecten en maatregelen zien.

Programma
Zaal open: 12:00 uur (broodjes aanwezig)
Aanvang: 13:00 uur

Voorlopige agenda
1. Welkomstwoord
2. Opening ALV, vaststellen agenda
3. Notulen 43e ALV* 24 juni 2021 – digitaal-
4. Mededelingen en algemene ontwikkelingen
5. Conceptbegroting 2022* Bosgroep Zuid Nederland
6. Rondvraag
7. Sluiting ALV BgZN

– Stand van zaken in de regio’s door de regiomanagers
– Toelichting natuurbrandpreventie en veldbezoek diverse locaties de Meinweg
– Afsluiting en gezellig napraten met een hapje en een drankje

Denkt u aan gepaste kleding en schoeisel?

Coronabewijs
Om aanwezig te kunnen zijn bij de regiobijeenkomst dient u klachtenvrij te zijn en te beschikken over een coronabewijs. Deze moet u bij aankomst kunnen tonen via de app op uw telefoon of op papier, samen met uw paspoort of ID bewijs. Een coronatoegangsbewijs is een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve testuitslag. Een thuistest is niet geldig.

Zonder een geldig coronatoegangsbewijs kan manege Venhof u helaas niet toelaten tot de locatie.

Uiteraard zullen wij nauwlettend volgen of de maatregelen rondom Covid-19 onze ALV gaan beïnvloeden.

Aanmelden kan tot 26 november
Graag verwelkomen wij u 2 december op de ALV. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Marica en Celesta: postbus@bosgroepzuid.nl o.v.v. 44e ALV. Graag uw naam vermelden, het aantal personen en of u gebruik wilt maken van de lunch.
Namens de raad van toezicht en de directie van Bosgroep Zuid Nederland,

Dhr. R. Palmen                                           Dhr. A.J. Neijts
Voorzitter Raad van Toezicht                  Directeur

*De uitnodiging en stukken staan 2 weken van tevoren op onze website. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Celesta Albers via tel. 040-2066360 of c.albers@bosgroepen.nl