Uitnodiging 43e algemene ledenvergadering Bosgroep Zuid Nederland (online)

Publicatiedatum: 15 juni 2021

Beste leden van Bosgroep Zuid Nederland,

De raad van toezicht en de directie van Bosgroep Zuid Nederland nodigen u hierbij van harte uit voor de 43e algemene ledenvergadering. De ALV is gepland op donderdag 24 juni a.s. om 13:00 uur online via zoom.

Programma:
Aanvang: 13:00 uur

Agenda

  1. Welkomstwoord door onze voorzitter raad van toezicht Ryan Palmen
  2. Opening, vaststellen agenda en mededelingen
  3. Verslag van de 42e ALV Bosgroep Zuid Nederland
  4. Financieel verslag 2020
  5. SNL actualiteit
  6. Update statuten concept
  7. Sluiting ALV

Presentatie LESA
Naast de formele vergadering zouden we ook graag het onderwerp “LESA” (landschapsecologische systeemanalyse) wat diepgaander met u bespreken. Maaike de Graaf zal hier in samenwerking met de regiomanagers een presentatie over geven.

U kunt uw vragen gewoon stellen
Tijdens de vergadering kunt u op ieder moment uw vraag stellen via een “chat-“ functie. We houden goed in de gaten welke vragen er binnenkomen en zullen ze zo snel mogelijk beantwoorden.

Aanmelden kan tot 23 juni
We hopen natuurlijk dat we u ook mogen ontmoeten tijdens deze online algemene ledenvergadering op 24 juni om 13 uur.
U kunt zich aanmelden via mail bij Celesta Albers (c.albers@bosgroepen.nl).
Wij ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk woensdag 23 juni 2021 om 12.00 uur.
U ontvangt woensdagmiddag een mail met een link en uitleg voor uw deelname aan de vergadering.

Heeft u nog vragen?
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met Celesta Albers tel. 040-2066360 of c.albers@bosgroepen.nl .

Vergaderstukken
U kunt de vergaderstukken inzien door hierboven onder “programma” op de blauwe link te drukken.
De stukken staan ook op onze site en zullen tijdens de vergadering online beschikbaar zijn.

Graag tot de 24ste!

Mede namens de Raad van toezicht Bosgroep Zuid Nederland,

Ryan Palmen                                           Arno Neijts
Voorzitter raad van toezicht                Directeur-bestuurder

labels: ,

gerelateerd